​​​​​​​

​Valtioneuvoston tiedonannot

Valtioneuvoston tiedonanto on kansainvälisiä suhteita tai valtakunnan hallintoa koskeva selvitys, jonka hallitus antaa eduskunnalle. Tiedonanto voidaan käsitellä eduskunnassa kahdella tavalla: joko pelkästään täysistunnossa tai lähettämällä se valiokuntaan, joka valmistelee eduskunnan päätöksen. 

Tiedonannon perusteella voidaan äänestää hallituksen tai yksittäisen ministerin luottamuksesta. Valtioneuvoston tiedonanto annetaan mm. hallitusohjelmasta.​

 Uusimmat valtioneuvoston tiedonannot

Valtiopäiväasia
VNT 2/2019 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 10.12.2019 nimitetyn pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmasta

Valtiopäiväasia
VNT 1/2019 vp

Valtioneuvoston tiedonanto: Pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019 Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta

Valtiopäiväasia
VNT 2/2018 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä

Valtiopäiväasia
VNT 1/2018 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen työllisyyspolitiikasta ja työllistämiskynnyksen madaltamisesta pienissä yrityksissä

Valtiopäiväasia
VNT 1/2017 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta

Valtiopäiväasia
VNT 2/2015 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle kustannuskilpailukykyä vahvistavista toimista

Valtiopäiväasia
VNT 1/2015 vp

Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle 29.5.2015 nimitetyn pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmasta