​Keskustelualoitteet ​

Keskustelualoite on kansanedustajan puhemiesneuvostolle tekemä kirjallinen ehdotus ajankohtaiskeskustelun aiheesta.

 Uusimmat keskustelualoitteet

KA 6/2020 vp
Keskustelualoite hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta 2020—2023 Suomi tasa-arvon kärkimaana
KA 5/2020 vp
Ajankohtaiskeskustelu EU:n elpymisrahastosta
KA 4/2020 vp
Keskustelualoite mielenterveysstrategian toteuttamisesta ja mielenterveyden vahvistamisesta työelämässä, koulutuksessa sekä kaikenikäisten arjessa
KA 3/2020 vp
Ajankohtaiskeskustelu pohjoismaisista rajaesteistä
KA 2/2020 vp
Keskustelualoite kansallisesta päihdepolitiikasta
KA 1/2020 vp
Keskustelualoite eduskunnalle budjetin ja talousarvion käsittelystä
KA 11/2019 vp
Keskustelualoite seniorikansalaisten hyvän elämän edellytyksistä ja ikäpolitiikasta
KA 10/2019 vp
Keskustelualoite sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tilanteesta, sisällöstä ja aikataulusta
KA 9/2019 vp
Keskustelualoite YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksen toteutumisesta Suomessa
KA 8/2019 vp
Keskustelualoite koulujen turvallisuudesta ja eriarvoisuuden torjumisesta
KA 7/2019 vp
Keskustelualoite lasten ja nuorten mielenterveysongelmista
KA 3/2019 vp
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
KA 4/2019 vp
Keskustelualoite kokoomuksen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
KA 5/2019 vp
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
KA 6/2019 vp
Keskustelualoite Liike nyt -eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2020
KA 2/2019 vp
Keskustelualoite velkaantumiseen liittyvistä ongelmista
KA 1/2019 vp
Keskustelualoite lapsi- ja perhemyönteisemmän Suomen rakentamisesta
KA 22/2018 vp
Keskustelualoite toimenpiteistä lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten estämiseksi sekä seksuaalirikosten lisääntymisen syistä ja vaikutuksista Suomen sisäiseen turvallisuuteen
KA 21/2018 vp
Keskustelualoite julkisesta sisäisen turvallisuuden keskustelusta
KA 20/2018 vp
Keskustelualoite kaivosteollisuuden vastuullisuudesta
KA 19/2018 vp
Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi
KA 18/2018 vp
Ajankohtaiskeskustelu EU:n tulevasta kehityksestä
KA 17/2018 vp
Keskustelualoite seksuaalirikollisuuden tilanteesta Suomessa ja seksuaalirikosten ennaltaehkäisystä
KA 16/2018 vp
Ajankohtaiskeskustelu maanpuolustustahdosta
KA 15/2018 vp
Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
KA 14/2018 vp
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
KA 13/2018 vp
Keskustelualoite vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
KA 11/2018 vp
Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
KA 12/2018 vp
Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
KA 10/2018 vp
Keskustelualoite maailmanlaajuisesta lajien sukupuuttoaallosta
KA 9/2018 vp
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2019
KA 8/2018 vp
Keskustelualoite ilmastonmuutoksen torjunnasta
KA 7/2018 vp
Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta
KA 6/2018 vp
Keskustelualoite koulutusjärjestelmän kehittämisestä kokonaisuutena yli vaalikausien
KA 5/2018 vp
Keskustelualoite ulosottoon joutuneiden ahdingosta ja heidän tilanteensa parantamisesta sekä perintäyhtiöiden toiminnan ongelmista ja niiden korjaamisesta
KA 4/2018 vp
Ajankohtaiskeskustelu kansainvälisen monenkeskisen yhteistyön haasteista
KA 3/2018 vp
Ajankohtaiskeskustelu EU:n rahoituskehyksestä
KA 2/2018 vp
Ajankohtaiskeskustelu Suomen aluekehityksestä, kaupunki- ja maaseutupolitiikasta sekä seutukuntien mahdollisuuksista
KA 1/2018 vp
Keskustelualoite lapsipolitiikan uudistamisesta ja kansallisen lapsipolitiikan strategiasta
KA 16/2017 vp
Keskustelualoite vammaisten oikeuksien toteutumisesta
KA 15/2017 vp
Keskustelualoite Suomen maaseutupolitiikasta
KA 14/2017 vp
Keskustelualoite seksuaalisesta häirinnästä
KA 13/2017 vp
Keskustelualoite valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta
KA 12/2017 vp
Keskustelualoite sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
KA 11/2017 vp
Keskustelualoite ruotsalaisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
KA 9/2017 vp
Keskustelualoite vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
KA 10/2017 vp
Keskustelualoite vihreän eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
KA 8/2017 vp
Keskustelualoite kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
KA 7/2017 vp
Keskustelualoite perussuomalaisten eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjetista vuodelle 2018
KA 6/2017 vp
Keskustelualoite suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä