​​​​​​​​​

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

Valtiopäiväasia
LA 44/2022 vp

Lakialoite laiksi ulkomaalaislain 142 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 43/2022 vp

Lakialoite laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 42/2022 vp

Lakialoite laiksi arpajaislain 2 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 41/2022 vp

Lakialoite laiksi eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 40/2022 vp

Lakialoite laiksi perintökaaren muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 39/2022 vp

Lakialoite laiksi eläinsuojelulain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 38/2022 vp

Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 37/2022 vp

Lakialoite laiksi jätelain 41 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 36/2022 vp

Lakialoite laiksi oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 35/2022 vp

Lakialoite laiksi ulosottokaaren 4 luvun 52 ja 53 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 34/2022 vp

Lakialoite laiksi oppivelvollisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 33/2022 vp

Lakialoite laiksi lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä

Valtiopäiväasia
LA 32/2022 vp

Lakialoite laiksi lapsilisälain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 31/2022 vp

Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 10 luvun 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 30/2022 vp

Lakialoite laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 29/2022 vp

Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 28/2022 vp

Lakialoite laiksi kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 27/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 26/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 25/2022 vp

Lakialoite laiksi maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 1 ja 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 24/2022 vp

Lakialoite laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 23/2022 vp

Lakialoite laiksi työntekijän eläkelain 13 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 22/2022 vp

Lakialoite laiksi ulosottokaaren 6 luvun 4 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 21/2022 vp

Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 2 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 20/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 19/2022 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 2 c luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 18/2022 vp

Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 17/2022 vp

Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 16/2022 vp

Lakialoite laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta

Valtiopäiväasia
LA 15/2022 vp

Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 14/2022 vp

Lakialoite laiksi kansanäänestyksen järjestämisestä Suomen Nato-jäsenyydestä sekä Suomen EU-jäsenyydestä

Valtiopäiväasia
LA 13/2022 vp

Lakialoite laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 12/2022 vp

Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 11/2022 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 69 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 10/2022 vp

Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 9 luvun 10 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 9/2022 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 8/2022 vp

Lakialoite laiksi metsästyslain muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 7/2022 vp

Lakialoite laiksi tuloverolain 93 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 6/2022 vp

Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 5/2022 vp

Lakialoite laiksi metsästyslain 90 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 4/2022 vp

Lakialoite laiksi tartuntatautilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 3/2022 vp

Lakialoite laiksi eräiltä miehitetyiltä alueilta peräisin olevien tuotteiden maahantuonnin kiellosta

Valtiopäiväasia
LA 2/2022 vp

Lakialoite laiksi perusopetuslain 36 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 1/2022 vp

Lakialoite laiksi tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Valtiopäiväasia
LA 58/2021 vp

Lakialoite laiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 57/2021 vp

Lakialoite laiksi pakkokeinolain 10 luvun 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 56/2021 vp

Lakialoite laiksi rikoslain 21 luvun 6 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 55/2021 vp

Lakialoite laiksi vammaisasiavaltuutetusta

Valtiopäiväasia
LA 54/2021 vp

Lakialoite laiksi kiinteistöverolain 3 §:n muuttamisesta

Valtiopäiväasia
LA 53/2021 vp

Lakialoite laiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 1 a §:n muuttamisesta