Kansanedustajien lakialoitteet

Kansanedustajien lakialoitteet

Lakialoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lain säätämisestä. Lakialoite voi koskea uuden lain säätämistä tai voimassa olevan lain muuttamista tai kumoamista.

 Uusimmat kansanedustajien lakialoitteet

LA 37/2020 vp
Lakialoite laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain 18 §:n muuttamisesta
LA 36/2020 vp
Lakialoite laiksi julkisten alojen eläkelain ja työntekijän eläkelain muuttamisesta
LA 35/2020 vp
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta
LA 34/2020 vp
Lakialoite laiksi passilain 34 §:n muuttamisesta
LA 33/2020 vp
Lakialoite laiksi väylämaksulain kumoamisesta
LA 32/2020 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 5 §:n muuttamisesta
LA 31/2020 vp
Lakialoite laiksi kuntalain 32 ja 33 §:n muuttamisesta
LA 30/2020 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 29/2020 vp
Lakialoite laiksi opintotukilain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 28/2020 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 92 §:n muuttamisesta
LA 27/2020 vp
Lakialoite laiksi lukiolain 40 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 80 §:n muuttamisesta
LA 26/2020 vp
Lakialoite laiksi perusopetuslain muuttamisesta
LA 25/2020 vp
Lakialoite laiksi verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta
LA 24/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 23/2020 vp
Lakialoite laiksi rahankeräyslain 1 §:n muuttamisesta
LA 22/2020 vp
Lakialoite laiksi arvonlisäverolain 85 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LA 21/2020 vp
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun 17 a §:n muuttamisesta
LA 20/2020 vp
Lakialoite laeiksi luottotietolain 18 ja 20 §:n ja ulosottokaaren 1 luvun 32 §:n muuttamisesta
LA 19/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 12 luvun muuttamisesta
LA 18/2020 vp
Lakialoite laiksi vuosilomalain 4 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
LA 17/2020 vp
Lakialoite laeiksi sähkömarkkinalain sekä sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta
LA 16/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 15/2020 vp
Lakialoite laiksi konkurssilain 1 luvun 6 §:n ja 3 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 14/2020 vp
Lakialoite laiksi alkoholilain väliaikaisesta muuttamisesta
LA 13/2020 vp
Lakialoite laiksi isyyslain 44 §:n kumoamisesta
LA 12/2020 vp
Lakialoite laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 b §:n muuttamisesta
LA 11/2020 vp
Lakialoite laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun muuttamisesta
LA 10/2020 vp
Lakialoite laiksi lääkelain 57 b §:n muuttamisesta
LA 9/2020 vp
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain muuttamisesta
LA 8/2020 vp
Lakialoite laiksi ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LA 7/2020 vp
Lakialoite laeiksi nuorisolain 17 §:n ja liikuntalain 10 §:n muuttamisesta
LA 6/2020 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 47 luvun muuttamisesta
LA 5/2020 vp
Lakialoite laiksi metsästyslain 27 §:n muuttamisesta
LA 4/2020 vp
Lakialoite laiksi ajoneuvoverolain 18 §:n muuttamisesta
LA 3/2020 vp
Lakialoite laiksi kansalaisaloitelain 5 §:n muuttamisesta
LA 2/2020 vp
Lakialoite laiksi kansalaisuuslain muuttamisesta
LA 1/2020 vp
Lakialoite laiksi työttömyysturvalain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta
LA 43/2019 vp
Lakialoite laeiksi kansalaisuuslain 33 a §:n ja rikoslain 34 a luvun 5 b §:n muuttamisesta
LA 42/2019 vp
Lakialoite laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta
LA 41/2019 vp
Lakialoite laeiksi rikoslain 34 a luvun ja kansalaisuuslain 33 a §:n muuttamisesta
LA 40/2019 vp
Lakialoite laiksi liikenneturvallisuusmaksusta annetun lain 4 §:n muuttamisesta
LA 39/2019 vp
Lakialoite laeiksi rikoslain 25 luvun ja avioliittolain 19 §:n muuttamisesta
LA 38/2019 vp
Lakialoite laiksi pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta
LA 37/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain 17 luvun muuttamisesta
LA 36/2019 vp
Lakialoite laeiksi rintamasotilaseläkelain 9 §:n ja ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta
LA 35/2019 vp
Lakialoite laiksi kotikuntalain 7 e §:n muuttamisesta
LA 34/2019 vp
Lakialoite laiksi tuloverolain 127 a §:n muuttamisesta
LA 33/2019 vp
Lakialoite laiksi rikoslain muuttamisesta
LA 32/2019 vp
Lakialoite laiksi saattohoidon järjestämisestä
LA 31/2019 vp
Lakialoite laiksi työsopimuslain 2 ja 4 luvun muuttamisesta

 ‭(Piilotettu)‬ Näin löydät kansanedustajan tekemän lakialoitteen

​Kirjoita yläreunan hakulaatikkoon hakusanat toimija:"Sukunimi Etunimi" AND eduskuntatunnus:LA niin saat kyseisen edustajan jättämät kirjalliset kysymykset. 

Klikkaamalla vielä välilehteä Eduskuntatyö, voit valita talousarvioaloitteet valtiopäivittäin ja tarkentaa hakua.