​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 98/2022 vp

Toimenpidealoite hallinto-oikeuden pitkien käsittelyaikojen käyttämisestä kiusantekoon

Valtiopäiväasia
TPA 99/2022 vp

Toimenpidealoite rikostuomioiden paljousalennusten estämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 97/2022 vp

Toimenpidealoite venäläisten turistiviisumien jäädyttämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 96/2022 vp

Toimenpidealoite tuulivoimapuistojen sähkönsiirtolinjojen lunastuskorvauksista

Valtiopäiväasia
TPA 92/2022 vp

Toimenpidealoite julkisten verkkopalveluiden saavutettavuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 93/2022 vp

Toimenpidealoite yrityslähestymiskieltolainsäädännön valmistelusta

Valtiopäiväasia
TPA 94/2022 vp

Toimenpidealoite alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten käsittelyaikojen nopeuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 90/2022 vp

Toimenpidealoite vastuuviranomaisen perustamisesta luonnonvaraisten eläinten avun koordinoimiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 89/2022 vp

Toimenpidealoite kannanhoidollisen karhunmetsästyksen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 91/2022 vp

Toimenpidealoite yksityishenkilöiden hankkimien maanpuolustusvälineiden ja -tarvikkeiden hankinnan ja ylläpidon verovähennyskelpoisuudesta

Valtiopäiväasia
TPA 87/2022 vp

Toimenpidealoite energiayhtiöiden ylisuurten voittojen hillitsemisestä Energiaviraston valvontamandaattia laajentamalla

Valtiopäiväasia
TPA 88/2022 vp

Toimenpidealoite happigeneraattorien käyttöönoton edistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 84/2022 vp

Toimenpidealoite omaishoidon aseman parantamisesta välittömästi

Valtiopäiväasia
TPA 85/2022 vp

Toimenpidealoite maakunnallisen hallinnon järkevöittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 86/2022 vp

Toimenpidealoite pelastajien eläketurvan varmistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 83/2022 vp

Toimenpidealoite sähköpotkulautojen liikenneturvallisuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 82/2022 vp

Toimenpidealoite vammaisten työllisyyden edistämisen tiekartan valmistelusta

Valtiopäiväasia
TPA 78/2022 vp

Toimenpidealoite rikoksista tuomittujen ulkomaalaisten karkotusten helpottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 79/2022 vp

Toimenpidealoite eräiden nestemäisten polttoaineiden valmisteveron väliaikaisesta alentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 80/2022 vp

Toimenpidealoite ampumaratojen ympäristöluvista

Valtiopäiväasia
TPA 81/2022 vp

Toimenpidealoite vetytalousstrategian laatimisesta

Valtiopäiväasia
TPA 77/2022 vp

Toimenpidealoite lautamiesjärjestelmästä luopumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 76/2022 vp

Toimenpidealoite valtakunnallisten laatukriteereiden ja suositusten laatimisesta kotoutumiskoulutukseen

Valtiopäiväasia
TPA 74/2022 vp

Toimenpidealoite rahtilaivojen jätevesien käsittelyä koskevan lainsäädännön kiristämisestä Suomen aluevesillä

Valtiopäiväasia
TPA 75/2022 vp

Toimenpidealoite lukuvuoden koulutyön päättymisajankohtaa säätelevän perusopetusasetuksen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 72/2022 vp

Toimenpidealoite kriminaalipolitiikan uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 73/2022 vp

Toimenpidealoite sotilasarvojen tarkistamisesta ja yhtenäistämisestä Länsi-Euroopan tasolle

Valtiopäiväasia
TPA 71/2022 vp

Toimenpidealoite rajavartijoiden turvallisuuden parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 69/2022 vp

Toimenpidealoite sähköpotkulautojen ja vastaavien sähköisten kulkuneuvojen ajokorttivaatimusten lisäämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 70/2022 vp

Toimenpidealoite polttoaineklausuulin sallimisesta julkisissa kilpailutuksissa

Valtiopäiväasia
TPA 68/2022 vp

Toimenpidealoite Valko-Venäjän suomenkielisen nimen muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 67/2022 vp

Toimenpidealoite päättäjien kolmoismandaatin ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 65/2022 vp

Toimenpidealoite lapsilisien korottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 66/2022 vp

Toimenpidealoite Suomen tuen ilmaisemisesta luonnontuhonnan kansainväliselle kriminalisoinnille

Valtiopäiväasia
TPA 64/2022 vp

Toimenpidealoite Suomen lipun käytön laajentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 63/2022 vp

Toimenpidealoite lastensuojelun sijaishuollossa olevien lasten tilanteen ja kokemusten selvittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 60/2022 vp

Toimenpidealoite metsänomistajien hankintahakkuun verovapauden nostamisesta 125 kuutiosta 500 kuutioon

Valtiopäiväasia
TPA 61/2022 vp

Toimenpidealoite palveluista ja niiden saatavuudesta hyvinvointialueuudistuksessa

Valtiopäiväasia
TPA 62/2022 vp

Toimenpidealoite lastensuojelulain kokonaisuudistuksen käynnistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 59/2022 vp

Toimenpidealoite saattohoidon saamiseksi lainsäädäntöön

Valtiopäiväasia
TPA 57/2022 vp

Toimenpidealoite raja-aidan rakentamisesta itärajalle

Valtiopäiväasia
TPA 58/2022 vp

Toimenpidealoite hybridivaikuttamisen torjunnan tehostamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 56/2022 vp

Toimenpidealoite Saimaan kanavan suurremontista vapautuvien väylärahojen käyttämisestä Itä-Suomen alueen infran rakentamiseen

Valtiopäiväasia
TPA 55/2022 vp

Toimenpidealoite ruoantuottajien työhyvinvoinnin ja henkisen kestokyvyn tukemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 54/2022 vp

Toimenpidealoite kehitysavun uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 53/2022 vp

Toimenpidealoite päästökauppatulojen käyttämisestä turvealan tukemiseen

Valtiopäiväasia
TPA 52/2022 vp

Toimenpidealoite päihdehoidon kehittämisestä ja päihdehoitotakuun käyttöön ottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 50/2022 vp

Toimenpidealoite nestemäisten polttoaineiden tuotantokapasiteetin nostamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 51/2022 vp

Toimenpidealoite Venäjän kansalaisten omistamien kiinteistöjen tilanteesta ja maakauppojen taustojen selvittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 49/2022 vp

Toimenpidealoite väestönsuojien kunnostamisen nopeuttamisesta