​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 144/2020 vp

Toimenpidealoite Suomeen perustettavasta omaishoidonvaltuutetun virasta

Valtiopäiväasia
TPA 143/2020 vp

Toimenpidealoite hoitoalan työntekijöille maksettavasta kertakorvauksesta koronapandemiasta aiheutuvan ylimääräisen työtaakan vuoksi

Valtiopäiväasia
TPA 142/2020 vp

Toimenpidealoite Terapiatakuu-kansalaisaloitteen saattamisesta lakiin sekä akuuttien resurssien kohdentamisesta mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 132/2020 vp

Toimenpidealoite Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon esiin tuomista muutostarpeista

Valtiopäiväasia
TPA 133/2020 vp

Toimenpidealoite kaivostoiminnan rojaltimaksutyyppisen veron käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 134/2020 vp

Toimenpidealoite lisätylle sokerille tulevan terveysperusteisen veron käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 136/2020 vp

Toimenpidealoite asumistuen uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 135/2020 vp

Toimenpidealoite Ilmastorahasto Oy:n lakkauttamisesta ja sen pääoman palauttamisesta valtiolle

Valtiopäiväasia
TPA 137/2020 vp

Toimenpidealoite reaaliaikatalouden käyttöönoton vauhdittamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 138/2020 vp

Toimenpidealoite Sitran pääoman osittaisesta tulouttamisesta valtiolle

Valtiopäiväasia
TPA 139/2020 vp

Toimenpidealoite energiaveron kiristyksen perumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 140/2020 vp

Toimenpidealoite yrittäjätilin käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 141/2020 vp

Toimenpidealoite oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan uudistuksen perumisesta ja muista tehokkaista toimista koulupudokkaiden vähentämiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 131/2020 vp

Toimenpidealoite valtioneuvoston periaatepäätöksestä kestävästä rakentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 130/2020 vp

Toimenpidealoite kotitalousvähennystä täydentävän, pienituloisille yli 75-vuotiaille kotitalouspalveluja ostaville tarkoitetun suoran tuen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 128/2020 vp

Toimenpidealoite pitkäaikaiskoronaan sairastuneiden palveluverkoston perustamisesta Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 129/2020 vp

Toimenpidealoite osallistuvan budjetoinnin valtakunnallisesta käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 126/2020 vp

Toimenpidealoite potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta vaikeavammaisten hoidon rajaamisen osalta

Valtiopäiväasia
TPA 125/2020 vp

Toimenpidealoite ilmastohätätilan julistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 127/2020 vp

Toimenpidealoite luontopihojen saamisesta kaikkiin Suomen päiväkoteihin lasten terveyden edistämiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 124/2020 vp

Toimenpidealoite Maahanmuuttoviraston oleskelulupahakemuksiin liittyvien haastattelujen sähköistämisestä ja kansallisen D-viisumijärjestelmän luomisesta

Valtiopäiväasia
TPA 123/2020 vp

Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen saannin mahdollistamisesta lapsille ja lastenlapsille teetettävästä työstä

Valtiopäiväasia
TPA 122/2020 vp

Toimenpidealoite alueellisten koronavaroitusten tiedotusjärjestelmästä

Valtiopäiväasia
TPA 119/2020 vp

Toimenpidealoite Energiaviraston valvontamallin reformoinnista sähkönsiirron ylihinnoittelun kuriin saamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 120/2020 vp

Toimenpidealoite poliisilain muuttamiseksi poliisin osallistumisesta poliittisiin tai muihin yleisötilaisuuksiin muuten kuin virkatehtävien hoitamiseen velvoittavalla tavalla

Valtiopäiväasia
TPA 121/2020 vp

Toimenpidealoite todellisen Suomessa liikkuvan ja elävän susikannan laskemisesta Luken vuosittaisten arviolaskelmien sijaan ja susikannan harventamisesta saatujen tulosten perusteella

Valtiopäiväasia
TPA 118/2020 vp

Toimenpidealoite lemmikkieläinten terveydelle haitalliseen jalostukseen puuttumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 117/2020 vp

Toimenpidealoite Etelä-Karjalassa käytössä olevasta lainvastaisiin tekoihin puuttuminen kouluissa -toimenpidemallin valtakunnallisesta käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 116/2020 vp

Toimenpidealoite sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden suorittaman harjoittelun maksuttomuudesta

Valtiopäiväasia
TPA 115/2020 vp

Toimenpidealoite rintasyöpäseulontojen laajentamisesta 70—74-vuotiaisiin naisiin

Valtiopäiväasia
TPA 114/2020 vp

Toimenpidealoite vakuutustutkinnan ottamisesta osaksi Kelan toimintaa

Valtiopäiväasia
TPA 109/2020 vp

Toimenpidealoite kansallisesta suunnitelmasta turkistuotannon alas ajamiseksi ja luopumistukijärjestelmän luomisesta turkistarhauksen lopettaville tarhaajille

Valtiopäiväasia
TPA 112/2020 vp

Toimenpidealoite kissojen rekisteröinnistä ja tunnistusmerkinnästä

Valtiopäiväasia
TPA 111/2020 vp

Toimenpidealoite ehkäisevän toimeentulotuen vahvistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 113/2020 vp

Toimenpidealoite poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta koskevien lainsäädäntötoimien käynnistämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 110/2020 vp

Toimenpidealoite koulukiusaamisen vastaisiin toimiin ryhtymisestä

Valtiopäiväasia
TPA 108/2020 vp

Toimenpidealoite Suomen Israelin suurlähetystön siirtämisestä Jerusalemiin

Valtiopäiväasia
TPA 107/2020 vp

Toimenpidealoite oikealle kääntymisen sallimisesta tieliikenteessä punaisen valon palaessa

Valtiopäiväasia
TPA 106/2020 vp

Toimenpidealoite terapiatakuun tavoitteiden toteuttamisesta ja terapiatakuun ottamisesta osaksi työllisyystoimia

Valtiopäiväasia
TPA 104/2020 vp

Toimenpidealoite vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi

Valtiopäiväasia
TPA 105/2020 vp

Toimenpidealoite valkoposkihanhen lisäämisestä riistaeläimeksi metsästyslakiin sen suojametsästyksen ja lihan ravintona käytön mahdollistamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 103/2020 vp

Toimenpidealoite harvaan asutun maaseudun kyläkauppojen tuen jatkamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 101/2020 vp

Toimenpidealoite koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määräytymisessä

Valtiopäiväasia
TPA 102/2020 vp

Toimenpidealoite tapahtuma-alan työpaikkojen ja toimintaedellytysten pelastamisesta koronakriisistä

Valtiopäiväasia
TPA 100/2020 vp

Toimenpidealoite Itäisen Suomenlahden kansallispuiston vesialueiden suojelun parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 99/2020 vp

Toimenpidealoite Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 97/2020 vp

Toimenpidealoite koronan aiheuttaman tulojen alenemisen huomioimiseksi ja korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määrityksessä

Valtiopäiväasia
TPA 98/2020 vp

Toimenpidealoite työehtoshoppailun hillitsemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 96/2020 vp

Toimenpidealoite tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukemisesta

Valtiopäiväasia
TPA 91/2020 vp

Toimenpidealoite karhunmetsästyksessä inhimillisistä virheistä seuraavien sanktioiden kohtuullistamisesta