Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

TPA 106/2020 vp
Toimenpidealoite terapiatakuun tavoitteiden toteuttamisesta ja terapiatakuun ottamisesta osaksi työllisyystoimia
TPA 104/2020 vp
Toimenpidealoite vapaa-ajan asunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi
TPA 105/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhen lisäämisestä riistaeläimeksi metsästyslakiin sen suojametsästyksen ja lihan ravintona käytön mahdollistamiseksi
TPA 103/2020 vp
Toimenpidealoite harvaan asutun maaseudun kyläkauppojen tuen jatkamisesta
TPA 101/2020 vp
Toimenpidealoite koronavirusepidemiasta johtuvan poikkeustilan aiheuttaman vääristymän korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määräytymisessä
TPA 102/2020 vp
Toimenpidealoite tapahtuma-alan työpaikkojen ja toimintaedellytysten pelastamisesta koronakriisistä
TPA 100/2020 vp
Toimenpidealoite Itäisen Suomenlahden kansallispuiston vesialueiden suojelun parantamisesta
TPA 99/2020 vp
Toimenpidealoite Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta
TPA 97/2020 vp
Toimenpidealoite koronan aiheuttaman tulojen alenemisen huomioimiseksi ja korjaamiseksi vanhempainpäivärahan määrityksessä
TPA 98/2020 vp
Toimenpidealoite työehtoshoppailun hillitsemisestä
TPA 96/2020 vp
Toimenpidealoite tasa-arvoisen vuorovanhemmuuden tukemisesta
TPA 91/2020 vp
Toimenpidealoite karhunmetsästyksessä inhimillisistä virheistä seuraavien sanktioiden kohtuullistamisesta
TPA 92/2020 vp
Toimenpidealoite suolistosyöpäseulonnan lisäämisestä valtakunnalliseen seulontaohjelmaan
TPA 93/2020 vp
Toimenpidealoite yli 64-vuotiaiden riistanhoitomaksun alentamisesta
TPA 94/2020 vp
Toimenpidealoite rahkasammaleen keruun lupamenettelyn kehittämisestä
TPA 95/2020 vp
Toimenpidealoite henkilökortin maksuttomuudesta
TPA 88/2020 vp
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoivan valtakunnallisista yhtenäisistä kriteereistä
TPA 90/2020 vp
Toimenpidealoite ensihoitoajoneuvojen määrittelystä verovapaiksi
TPA 89/2020 vp
Toimenpidealoite asiakkaiden istumapaikkavaatimuksen poistamisesta ulkoilmatapahtumien anniskelualueilla
TPA 87/2020 vp
Toimenpidealoite ympärivuorokautisen hoidon yksiköiden vierailuohjeistuksesta
TPA 83/2020 vp
Toimenpidealoite maataloustuotannon seuraavan kasvukauden varmuusvarastojen riittävyydestä
TPA 84/2020 vp
Toimenpidealoite psykologian koulutusohjelman aloituspaikkojen lisäämisestä
TPA 85/2020 vp
Toimenpidealoite Verohallinnon kotitalousvähennyslomakkeen lähettämisestä esitäytetyn veroilmoituksen mukana yli 65-vuotiaille
TPA 86/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhen aiheuttamien vahinkojen täysimääräisestä korvaamisesta ja metsästysasetuksen muuttamisesta
TPA 80/2020 vp
Toimenpidealoite turkiseläintuotantoa koskevan selvityksen käynnistämisestä
TPA 82/2020 vp
Toimenpidealoite etäyhteydellä tapahtuvan tietokonehuollon lisäämisestä kotitalousvähennyksen piiriin
TPA 81/2020 vp
Toimenpidealoite ulosottotoiminnan kehittämisestä ja ulosottomiesten palkkausjärjestelmän uudistamisesta
TPA 79/2020 vp
Toimenpidealoite arvonlisäveron tilapäisestä alentamisesta
TPA 78/2020 vp
Toimenpidealoite puhelinpalveluiden jonotusajan maksuttomuudesta
TPA 77/2020 vp
Toimenpidealoite nuorten kesäsetelin hyödyntämisen mahdollistamisesta myös kotitalouksissa, kesätöihin palkkaamista koskevien käytäntöjen yhtenäistämisestä sekä kesäsetelin kaksisuuntaistamisesta
TPA 76/2020 vp
Toimenpidealoite ravitsemisliikkeiden rajoitustoiminnan päättämisestä ja ravitsemistoiminnan vapauttamisesta Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa
TPA 75/2020 vp
Toimenpidealoite pakolaisvakoilun kriminalisoimisesta
TPA 74/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhen siirtämiseksi metsästyslain piiriin
TPA 73/2020 vp
Toimenpidealoite ravintoloiden toiminnan ja anniskelualan sääntelyn siirtämisestä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle
TPA 72/2020 vp
Toimenpidealoite alkoholilain ja sen nojalla annettujen säädösten perusteella ravintoloitsijoilta perittävien maksujen väliaikaisesta helpottamisesta
TPA 70/2020 vp
Toimenpidealoite vesiosuuskuntien roolien ja vastuiden selkiyttämisestä ajantasaisella ohjeistuksella
TPA 71/2020 vp
Toimenpidealoite kansallisen muistiohjelman jatkamisesta
TPA 69/2020 vp
Toimenpidealoite valkoposkihanhien metsästyksen sallivien poikkeuslupien laajemmasta myöntämisestä sekä satovahinkokorvausten nostamisesta todellisia kuluja vastaavalle tasolle
TPA 68/2020 vp
Toimenpidealoite elimenluovuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta
TPA 66/2020 vp
Toimenpidealoite luottotiedottomien henkilöiden kotivakuutuskelpoisuusrekisterin luomisesta
TPA 67/2020 vp
Toimenpidealoite ajoneuvoveron alentamiseksi useamman kuin kahden auton omistajille
TPA 65/2020 vp
Toimenpidealoite selvityksen käynnistämisestä kotimaisen rokotetuotannon palauttamisen mahdollisuuksista
TPA 63/2020 vp
Toimenpidealoite valtionyhtiö Postin toimipaikkojen sijoituspaikkojen tarkistamisesta
TPA 64/2020 vp
Toimenpidealoite kuluttajansuojan vahvistamisesta peruutustilanteissa ja ilmaisen koeajan tai myöhemmin maksullisena jatkuvan tilausjakson tapauksissa
TPA 62/2020 vp
Toimenpidealoite velvoittamisesta kasvomaskien käyttöön kaupoissa, joukkoliikennevälineissä sekä julkisissa tiloissa
TPA 60/2020 vp
Toimenpidealoite turvallisten tapaamisten järjestämisestä hoivalaitoksissa sekä ulkona myös koronavirusepidemian aikana
TPA 61/2020 vp
Toimenpidealoite ilmastoehtojen liittämisestä osaksi Finnair Oyj:n tulevia tukitoimia
TPA 57/2020 vp
Toimenpidealoite sairaanhoitajien erikoistumiskoulutuksen kehittämisestä
TPA 58/2020 vp
Toimenpidealoite veroparatiiseja hyödyntävien ja isoja osinkoja maksavien yritysten rajaamisesta jatkossa koronatukien ulkopuolelle
TPA 59/2020 vp
Toimenpidealoite suomalaisen maatalouden tukemisesta ja kotimaisen ruoantuotannon turvaamisesta poikkeusoloissa