​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 45/2021 vp

Toimenpidealoite rikosoikeudellisen ikärajan alentamisesta ja nuorten tekemien väkivaltarikoksien rangaistuksien koventamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 46/2021 vp

Toimenpidealoite omaishoitajien aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 44/2021 vp

Toimenpidealoite yritysten velkaperinnän lainsäädännön kohtuullistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 43/2021 vp

Toimenpidealoite järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta

Valtiopäiväasia
TPA 42/2021 vp

Toimenpidealoite ulosoton uudistamisesta ja suomalaisten ylivelkaantumisen ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 41/2021 vp

Toimenpidealoite koronatodistuksen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 40/2021 vp

Toimenpidealoite yrittäjien eläkevakuutusmaksujen kohtuullistamisesta ja maksatusten siirtämisestä koronapandemian jälkeiseen aikaan

Valtiopäiväasia
TPA 36/2021 vp

Toimenpidealoite e-lääkekortin kehittämisestä Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 37/2021 vp

Toimenpidealoite ekologisen siirtymän joukkojen perustamisesta Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 38/2021 vp

Toimenpidealoite kehitysyhteistyörahoituksen jäädyttämisestä koronapandemian ajaksi ja rajoitustoimien yrityksille aiheuttamien kustannuksien kattamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 39/2021 vp

Toimenpidealoite kokeilusta koulutussetelin tarjoamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 35/2021 vp

Toimenpidealoite kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman päivittämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 34/2021 vp

Toimenpidealoite sotasankari Lauri Törnin upseerinarvon palauttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 33/2021 vp

Toimenpidealoite lapsikuolemaperheiden aseman parantamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 32/2021 vp

Toimenpidealoite kulttuuri- ja tapahtuma-alan ammattilaisten tulonmenetysten korvaamisesta koronaepidemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 30/2021 vp

Toimenpidealoite poliisien, Tullin ja rajan henkilöstön sekä kriisinhallinnan asiantuntijoiden pikaisesta koronarokottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 31/2021 vp

Toimenpidealoite suunnitelluista ulkonaliikkumiskielloista luopumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 29/2021 vp

Toimenpidealoite ulosottokaaren muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 28/2021 vp

Toimenpidealoite ajo-opetusta koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 25/2021 vp

Toimenpidealoite kasvomaskivelvoitetta koskevan hallituksen esityksen valmistelusta sekä kasvomaskien tarjoamisesta julkisissa tiloissa

Valtiopäiväasia
TPA 26/2021 vp

Toimenpidealoite siirtymistuen säätämisestä turkistuottajille

Valtiopäiväasia
TPA 27/2021 vp

Toimenpidealoite virikesetelien laajentamisesta etänä toteutettaviin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin

Valtiopäiväasia
TPA 22/2021 vp

Toimenpidealoite Ylen ohjelmaoppaasta pistekirjoituksella näkövammaisille

Valtiopäiväasia
TPA 23/2021 vp

Toimenpidealoite turkistuotantoalan kasvattamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 24/2021 vp

Toimenpidealoite terveysperusteisesta verosta ja energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 15-vuotiaille

Valtiopäiväasia
TPA 21/2021 vp

Toimenpidealoite tuulivoimaloiden purkuvakuuksien asettamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 20/2021 vp

Toimenpidealoite tapahtuma- ja kulttuurialan tukemisesta koronapandemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 19/2021 vp

Toimenpidealoite trofeiden maahantuonnin kieltämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 18/2021 vp

Toimenpidealoite vammaisvaikutusten lisäämisestä lainsäädäntötyössä

Valtiopäiväasia
TPA 17/2021 vp

Toimenpidealoite apteekkialan työntekijöiden ja poliisien covid-19-rokotusten nopeuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 16/2021 vp

Toimenpidealoite kotimaisen rokotetuotannon ja rokotetutkimuksen rahoittamisesta sekä selvittävät toimenpiteet kotimaisten rokotealan osaajien, toimijoiden ja tuottajien kanssa

Valtiopäiväasia
TPA 15/2021 vp

Toimenpidealoite tori- ja markkinatapahtumien sallimisesta koronavirusepidemian aikana

Valtiopäiväasia
TPA 14/2021 vp

Toimenpidealoite Nesteen biojalostamoinvestoinnista

Valtiopäiväasia
TPA 13/2021 vp

Toimenpidealoite lääkärihelikoptereiden saamisesta Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle

Valtiopäiväasia
TPA 12/2021 vp

Toimenpidealoite rokotetuotannon käynnistämisestä Suomessa ja rokotetutkimuksen rahoituksen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 11/2021 vp

Toimenpidealoite poronhoitajien oikeuksista yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elinkeinon harjoittamiseen ja reiluihin sijaistamiskäytäntöihin

Valtiopäiväasia
TPA 10/2021 vp

Toimenpidealoite koululiikunnan lisäämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 9/2021 vp

Toimenpidealoite turpeen veronkorotuksen välittömästä perumisesta ja julistamisesta uusiutuvaksi luonnonvaraksi

Valtiopäiväasia
TPA 6/2021 vp

Toimenpidealoite valvomattomien tasoristeysten varustamiseksi varoituslaitteistolla

Valtiopäiväasia
TPA 7/2021 vp

Toimenpidealoite ihmiskauppaan keskittyneen poliisin yksikön perustamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 8/2021 vp

Toimenpidealoite katalysaattorivarkauksien ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 1/2021 vp

Toimenpidealoite valtatien 21 peruskorjaukseen ryhtymisestä

Valtiopäiväasia
TPA 2/2021 vp

Toimenpidealoite alaikäisten lasten terroristiseen tai väkivaltaiseen ympäristöön tai yhteisöön viennin muuttamisesta rangaistavaksi

Valtiopäiväasia
TPA 3/2021 vp

Toimenpidealoite puhe- ja kommunikointivammaisten voimavaroista määritellä oma avuntarpeensa

Valtiopäiväasia
TPA 4/2021 vp

Toimenpidealoite tekijänoikeusjärjestöjen maksamien korvausten vaikutuksesta työttömyysturvan sovitteluun

Valtiopäiväasia
TPA 5/2021 vp

Toimenpidealoite pakkorokotusten estämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 159/2020 vp

Toimenpidealoite uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa

Valtiopäiväasia
TPA 157/2020 vp

Toimenpidealoite alle 18-vuotiaan vakavasta väkivaltarikoksesta epäillyn sijoittamisen Rikosseuraamuslaitoksen ulkopuoliseen hoitolaitokseen mielentilatutkimusta varten mahdollistaviin lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä

Valtiopäiväasia
TPA 158/2020 vp

Toimenpidealoite terroristiryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen sekä perheenjäsenten ja elinkumppanien osallisuuden määrittämisestä rangaistavaksi teoksi

Valtiopäiväasia
TPA 155/2020 vp

Toimenpidealoite romutetun auton korin uusiokäytön mahdollistamisesta harraste- ja kilpailutarkoituksessa