​​​​​​​

Kansanedustajien toimenpidealoitteet

Toimenpidealoite on kansanedustajan aloite, joka sisältää ehdotuksen lainvalmisteluun tai muuhun toimenpiteeseen ryhtymisestä.

 Uusimmat toimenpidealoitteet

Valtiopäiväasia
TPA 13/2021 vp

Toimenpidealoite lääkärihelikoptereiden saamisesta Kaakkois-Suomeen ja Etelä-Pohjanmaalle

Valtiopäiväasia
TPA 12/2021 vp

Toimenpidealoite rokotetuotannon käynnistämisestä Suomessa ja rokotetutkimuksen rahoituksen turvaamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 11/2021 vp

Toimenpidealoite poronhoitajien oikeuksista yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen elinkeinon harjoittamiseen ja reiluihin sijaistamiskäytäntöihin

Valtiopäiväasia
TPA 10/2021 vp

Toimenpidealoite koululiikunnan lisäämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 9/2021 vp

Toimenpidealoite turpeen veronkorotuksen välittömästä perumisesta ja julistamisesta uusiutuvaksi luonnonvaraksi

Valtiopäiväasia
TPA 6/2021 vp

Toimenpidealoite valvomattomien tasoristeysten varustamiseksi varoituslaitteistolla

Valtiopäiväasia
TPA 7/2021 vp

Toimenpidealoite ihmiskauppaan keskittyneen poliisin yksikön perustamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 8/2021 vp

Toimenpidealoite katalysaattorivarkauksien ehkäisemisestä

Valtiopäiväasia
TPA 1/2021 vp

Toimenpidealoite valtatien 21 peruskorjaukseen ryhtymisestä

Valtiopäiväasia
TPA 2/2021 vp

Toimenpidealoite alaikäisten lasten terroristiseen tai väkivaltaiseen ympäristöön tai yhteisöön viennin muuttamisesta rangaistavaksi

Valtiopäiväasia
TPA 3/2021 vp

Toimenpidealoite puhe- ja kommunikointivammaisten voimavaroista määritellä oma avuntarpeensa

Valtiopäiväasia
TPA 4/2021 vp

Toimenpidealoite tekijänoikeusjärjestöjen maksamien korvausten vaikutuksesta työttömyysturvan sovitteluun

Valtiopäiväasia
TPA 5/2021 vp

Toimenpidealoite pakkorokotusten estämisestä

Valtiopäiväasia
TPA 159/2020 vp

Toimenpidealoite uusien yhdistelmähoitojen käyttöönotosta syövän hoidossa

Valtiopäiväasia
TPA 157/2020 vp

Toimenpidealoite alle 18-vuotiaan vakavasta väkivaltarikoksesta epäillyn sijoittamisen Rikosseuraamuslaitoksen ulkopuoliseen hoitolaitokseen mielentilatutkimusta varten mahdollistaviin lainsäädäntötoimiin ryhtymisestä

Valtiopäiväasia
TPA 158/2020 vp

Toimenpidealoite terroristiryhmään kuulumisen ja toimintaan osallistumisen sekä perheenjäsenten ja elinkumppanien osallisuuden määrittämisestä rangaistavaksi teoksi

Valtiopäiväasia
TPA 155/2020 vp

Toimenpidealoite romutetun auton korin uusiokäytön mahdollistamisesta harraste- ja kilpailutarkoituksessa

Valtiopäiväasia
TPA 156/2020 vp

Toimenpidealoite CE-luokan ajokortin vaatimusten muuttamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 153/2020 vp

Toimenpidealoite koronalisän myöntämisestä koronapotilaiden tutkimukseen ja hoitoon osallistuneelle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Valtiopäiväasia
TPA 154/2020 vp

Toimenpidealoite valtion metsien luontokartoituksesta

Valtiopäiväasia
TPA 152/2020 vp

Toimenpidealoite turvetuotannon turvaamisesta maassamme sekä turpeen energiakäytön jatkamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 151/2020 vp

Toimenpidealoite kiinalaisyhtiöiden Huawei ja ZTE toiminnan rajoittamisesta ja 5G-teknologian poistamisesta siirtymäajalla

Valtiopäiväasia
TPA 150/2020 vp

Toimenpidealoite laiksi työntekijöiden tuetusta osto-oikeudesta yritykseen

Valtiopäiväasia
TPA 149/2020 vp

Toimenpidealoite sairausajan palkan maksamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 148/2020 vp

Toimenpidealoite terveysperusteisen veron käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 146/2020 vp

Toimenpidealoite vapaa-ajan kalastuksen palauttamisesta liikuntaseteleillä maksettavien liikuntamuotojen joukkoon

Valtiopäiväasia
TPA 147/2020 vp

Toimenpidealoite valtion takaamasta energiaomavaraisuuslainasta vähäpäästöisiin hankintoihin

Valtiopäiväasia
TPA 145/2020 vp

Toimenpidealoite taloustaidon oppiaineen järjestämisestä toisen asteen koulutuksessa

Valtiopäiväasia
TPA 144/2020 vp

Toimenpidealoite Suomeen perustettavasta omaishoidonvaltuutetun virasta

Valtiopäiväasia
TPA 143/2020 vp

Toimenpidealoite hoitoalan työntekijöille maksettavasta kertakorvauksesta koronapandemiasta aiheutuvan ylimääräisen työtaakan vuoksi

Valtiopäiväasia
TPA 142/2020 vp

Toimenpidealoite Terapiatakuu-kansalaisaloitteen saattamisesta lakiin sekä akuuttien resurssien kohdentamisesta mielenterveyspalveluihin pääsyn nopeuttamiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 132/2020 vp

Toimenpidealoite Psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuodon esiin tuomista muutostarpeista

Valtiopäiväasia
TPA 133/2020 vp

Toimenpidealoite kaivostoiminnan rojaltimaksutyyppisen veron käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 134/2020 vp

Toimenpidealoite lisätylle sokerille tulevan terveysperusteisen veron käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 136/2020 vp

Toimenpidealoite asumistuen uudistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 135/2020 vp

Toimenpidealoite Ilmastorahasto Oy:n lakkauttamisesta ja sen pääoman palauttamisesta valtiolle

Valtiopäiväasia
TPA 137/2020 vp

Toimenpidealoite reaaliaikatalouden käyttöönoton vauhdittamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 138/2020 vp

Toimenpidealoite Sitran pääoman osittaisesta tulouttamisesta valtiolle

Valtiopäiväasia
TPA 139/2020 vp

Toimenpidealoite energiaveron kiristyksen perumisesta

Valtiopäiväasia
TPA 140/2020 vp

Toimenpidealoite yrittäjätilin käyttöönottamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 141/2020 vp

Toimenpidealoite oppivelvollisuuden pidentämistä koskevan uudistuksen perumisesta ja muista tehokkaista toimista koulupudokkaiden vähentämiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 131/2020 vp

Toimenpidealoite valtioneuvoston periaatepäätöksestä kestävästä rakentamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 130/2020 vp

Toimenpidealoite kotitalousvähennystä täydentävän, pienituloisille yli 75-vuotiaille kotitalouspalveluja ostaville tarkoitetun suoran tuen käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 128/2020 vp

Toimenpidealoite pitkäaikaiskoronaan sairastuneiden palveluverkoston perustamisesta Suomeen

Valtiopäiväasia
TPA 129/2020 vp

Toimenpidealoite osallistuvan budjetoinnin valtakunnallisesta käyttöönotosta

Valtiopäiväasia
TPA 126/2020 vp

Toimenpidealoite potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta vaikeavammaisten hoidon rajaamisen osalta

Valtiopäiväasia
TPA 125/2020 vp

Toimenpidealoite ilmastohätätilan julistamisesta

Valtiopäiväasia
TPA 127/2020 vp

Toimenpidealoite luontopihojen saamisesta kaikkiin Suomen päiväkoteihin lasten terveyden edistämiseksi

Valtiopäiväasia
TPA 124/2020 vp

Toimenpidealoite Maahanmuuttoviraston oleskelulupahakemuksiin liittyvien haastattelujen sähköistämisestä ja kansallisen D-viisumijärjestelmän luomisesta

Valtiopäiväasia
TPA 123/2020 vp

Toimenpidealoite kotitalousvähennyksen saannin mahdollistamisesta lapsille ja lastenlapsille teetettävästä työstä