​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Kansanedustajien poissaolot
eduskunnan täysistunnoista ja valiokunnista valtiopäivillä 2019-

Eduskunnan puhemiesneuvosto linjasi tiistaina 24.3.2020, että valmiuslain käyttöönoton takia ja koronainfektion torjumiseksi kansanedustajat voivat tehdä etätyötä ja osallistua eduskuntatyöhön sähköisiä työvälineitä käyttäen. Edustajat voivat seurata valtiopäiväasioita sekä tehdä aloitteita digitaalisesti. Äänestys etänä ei ole mahdollista. Ennalta ilmoitettu etätyö rinnastetaan eduskuntatyöhön liittyväksi tehtäväksi ja läsnäoloksi.

Puhemiesneuvoston 12.5.2020 tekemällä päätöksellä kansanedustajien mahdollisuus tehdä poikkeusolojen vuoksi eduskuntatyöksi rinnastettavaa etätyötä jatkuu. Poissaoloilmoitusta tehtäessä kansanedustaja voi merkitä etätyöajan päättymään enimmillään 4.9.2020 asti​

Valiokunnat kokoontuvat vain välttämättömien asioiden käsittelemiseksi. Valiokuntien ja eduskuntaryhmien kokouksia on siirretty muun muassa auditorioihin, ja asiantuntijoita kuullaan etänä tai heiltä pyydetään kirjalliset lausunnot. Valiokunnat voivat kokoontua tarvittaessa epävirallisiin kokouksiin etäyhteyksin kuulemaan asiantuntijoita.

Edustaja voi olla estynyt osallistumasta täysistuntoon sairauden, perhevapaan, eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi tai muusta syystä. Muusta poissaolosta ei tehdä ilmoitusta. Poissaolo merkitään ilmoituksen perusteella sekä täysistuntopoissaoloihin että valiokuntapoissaoloihin. Eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä rinnastetaan poissaolojen tilastoinnissa läsnäoloon eduskuntatyössä.​

Täysistunnon alkaessa toimitetaan nimenhuuto. Edustaja, joka saapuu täysistuntoon 15 minuutin kuluessa nimenhuudosta, katsotaan nimenhuudossa läsnä olevaksi. Tätä myöhemmin täysistuntoon saapuva edustaja merkitään läsnä olevaksi siitä alkaen, kun hän ilmoittautuu puhemiehelle.

Edustaja voi olla estynyt osallistumasta täysistuntoon sairauden tai eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi taikka muusta syystä. Sairauteen rinnastettava poissaolon syy on perhevapaa (äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa).

Puhemiesneuvoston vahvistamassa luettelossa mainitaan ne tehtävät ja matkat, jotka rinnastetaan eduskuntatyöhön. Poissaolojen tilastoinnissa eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä rinnastetaan läsnäoloon täysistunnossa, jolloin tilastoon ei tule merkintää poissaolosta. Poissaolot eivät vaikuta täysistunnon päätösvaltaisuuteen.

Täysistuntopoissaolosta ilmoitetaan eduskunnan keskuskansliaan lähettämällä poissaoloilmoituslomake sähköpostitse. Poissaoloilmoitus tehdään vain silloin, kun sen syynä on sairaus, perhevapaa tai eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä.

Sivua päivitetty 8.12.2021. Poissaolotietoja päivitetään noin kerran kuukaudessa. Valiokuntien poissaoloja päivitetään myös takautuvasti.  Puuttuvia valiokuntien poissaolotietoja voi kysyä ao. valiokunnasta.