Ohita valintanauhan komennot
Siirry pääsisältöön

Poissaolotilastot

​Kansanedustajien poissaolot
eduskunnan täysistunnoista ja valiokunnista valtiopäivillä 2019-

Täysistunnon alkaessa toimitetaan nimenhuuto. Edustaja, joka saapuu täysistuntoon 15 minuutin kuluessa nimenhuudosta, katsotaan nimenhuudossa läsnä olevaksi. Tätä myöhemmin täysistuntoon saapuva edustaja merkitään läsnä olevaksi siitä alkaen, kun hän ilmoittautuu puhemiehelle.

Edustaja voi olla estynyt osallistumasta täysistuntoon sairauden tai eduskuntatyöhön liittyvän tehtävän vuoksi taikka muusta syystä. Sairauteen rinnastettava poissaolon syy on perhevapaa (äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaa).

Puhemiesneuvoston vahvistamassa luettelossa mainitaan ne tehtävät ja matkat, jotka rinnastetaan eduskuntatyöhön. Poissaolojen tilastoinnissa eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä rinnastetaan läsnäoloon täysistunnossa, jolloin tilastoon ei tule merkintää poissaolosta. Poissaolot eivät vaikuta täysistunnon päätösvaltaisuuteen.

Täysistuntopoissaolosta ilmoitetaan eduskunnan keskuskansliaan lähettämällä poissaoloilmoituslomake sähköpostitse. Poissaoloilmoitus tehdään vain silloin, kun sen syynä on sairaus, perhevapaa tai eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä.