Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.19

Eduskunnan kirjelmä EK 13/2018 vp K 10/2018 vp  Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017

K 10/2018 vp
LiVM 12/2018 vp

Asia

Yleisradion hallintoneuvoston kertomus eduskunnalle yhtiön toiminnasta vuonna 2017 (K 10/2018 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 12/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 7.6.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri