Viimeksi julkaistu 7.4.2022 14.45

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2022 vp O 48/2019 vp  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet

Asia

Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 1/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 

1.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää, onko lainvalmistelun resursointi oikealla tasolla suhteessa valtioneuvoston muihin tehtäviin ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin tilanteen korjaamiseksi. 

2.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tulisiko lainsäädännön arviointineuvostolla olla oikeus pysäyttää ja palauttaa valmisteluun puutteelliseksi katsomansa hallituksen esitys. 

3.

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää tulisiko vaikutusarviointiosaamista lisätä ministeriöiden tasolla vai tulisiko perustaa valtioneuvostotasoinen osaamiskeskittymä tai vaikutusarviointiyksikkö. 

4.

Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii siitä, että säädösehdotusten ennakolliset vaikutusarvioinnit ja jälkiarvioinnit ovat yhdenmukaisella tavalla dokumentoituna ja saatavilla. 

 

Helsingissä 24.3.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri