Eduskunnan kirjelmä
EK
17
2019 vp
Eduskunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018
K 6/2019 vp
TrVM 4/2019 vp
Asia
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2018 (K 6/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 4/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.  
Helsingissä 13.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2019 11.54