Eduskunnan kirjelmä
EK
18
2016 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020
VNS 3/2016 vp
VaVM 10/2016 vp
Asia
Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2017—2020 (VNS 3/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 10/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on
selonteon johdosta hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 23.6.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 23.6.2016 16.14