Viimeksi julkaistu 4.2.2022 15.09

Eduskunnan kirjelmä EK 2/2022 vp K 18/2021 vp  Ilmastovuosikertomus 2021

K 18/2021 vp
YmVM 11/2021 vp

Asia

Ilmastovuosikertomus 2021 (K 18/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ympäristövaliokunta (YmVM 11/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 4.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri