Viimeksi julkaistu 16.5.2022 13.03

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2022 vp K 8/2021 vp  Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020

Asia

Eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2020 (K 8/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 2/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 12.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri