Viimeksi julkaistu 1.6.2022 9.00

Eduskunnan kirjelmä EK 24/2022 vp K 3/2022 vp  Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022

Asia

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2022 (K 3/2022 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 8/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 25.5.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri