Viimeksi julkaistu 9.6.2022 10.12

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2022 vp VNS 10/2021 vp  Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko

Asia

Valtioneuvoston ihmisoikeuspoliittinen selonteko (VNS 10/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 6/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta, mutta eduskunta edellyttää valtioneuvoston ottavan uutta ihmisoikeuspoliittista selontekoa laatiessaan huomioon tässä mietinnössä esitetyt havainnot. 

 

Helsingissä 8.6.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri