Eduskunnan kirjelmä
EK
27
2018 vp
Eduskunta
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä
VNT 2/2018 vp
Asia
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle annetun valtiontakauksen voimassaoloajan pidentämisestä (VNT 2/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
päättänyt, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. 
Helsingissä 14.11.2018 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 15.11.2018 10:57