Viimeksi julkaistu 6.10.2021 10.54

Eduskunnan kirjelmä EK 29/2021 vp K 19/2021 vp  Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020

K 19/2021 vp
TaVM 22/2021 vp

Asia

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2020 (K 19/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Talousvaliokunta (TaVM 22/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 5.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri