Eduskunnan kirjelmä
EK
34
2018 vp
Eduskunta
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018
K 5/2018 vp
StVM 28/2018 vp
Asia
Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018(K 5/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 28/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto laatii kansallisen lapsistrategian. 
 
Helsingissä 15.1.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 16.1.2019 17.09