Eduskunnan kirjelmä
EK
36
2018 vp
Eduskunta
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa
K 20/2018 vp
TrVM 7/2018 vp
Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2018 presidentinvaalissa (K 20/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 7/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 29.1.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 29.5.2019 15.51