Viimeksi julkaistu 1.11.2021 11.21

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2021 vp VNS 7/2020 vp  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

VNS 7/2020 vp
SuVM 1/2021 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta (VNS 7/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Suuri valiokunta (SuVM 1/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvostolla on valmiudet ennakollisesti vaikuttaa erityisesti komission tulevien lainsäädäntöaloitteiden sisältöön ja tähän työhön on ohjattava riittävät resurssit. 
 
Helsingissä 29.10.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri