Eduskunnan kirjelmä
EK
37
2018 vp
Eduskunta
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017
K 14/2018 vp
TrVM 8/2018 vp
Asia
Eduskunnan tilintarkastajien tilintarkastuskertomus Valtiontalouden tarkastusviraston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja kirjanpidosta sekä hallinnosta vuodelta 2017 (K 14/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 8/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 21.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.2.2019 14:03