Eduskunnan kirjelmä
EK
39
2018 vp
Eduskunta
Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.
KAA 4/2018 vp
StVM 33/2018 vp
Asia
Eduskunnalle on 18. päivänä huhtikuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu. (KAA 4/2018 vp — aloitteen vireillepanija Pertti Latvala ja varaedustaja Veli Päivike). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 33/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön. 
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 10:27