Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.26

Eduskunnan kirjelmä EK 39/2018 vp KAA 4/2018 vp  Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu.

KAA 4/2018 vp
StVM 33/2018 vp

Asia

Eduskunnalle on 18. päivänä huhtikuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Vakuutus- ja eläkelaitosten lääkäreiltä poistettava mielivaltainen oikeus kumota potilasta hoitavan lääkärin lausuntoja. Tapaturmavakuutuslain 41 d § muuttaminen siten että tuo mielivaltaisuus poistuu. (KAA 4/2018 vp — aloitteen vireillepanija Pertti Latvala ja varaedustaja Veli Päivike). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 33/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee esityksen vakuutuslääkärijärjestelmän epäkohtien korjaamiseksi ja antaa eduskunnalle ehdotukset lainsäädännön muutoksiksi vuoden 2020 kevätistuntokaudella. Tässä yhteydessä on selvitettävä vakuutuslääkäreiden lausuntojen muotovaatimusten kirjaamista lainsäädäntöön. 

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen. 
Helsingissä 26.2.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri