Viimeksi julkaistu 15.2.2022 11.36

Eduskunnan kirjelmä EK 4/2022 vp K 6/2021 vp  Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020

K 6/2021 vp
StVM 35/2021 vp

Asia

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2020 (K 6/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 35/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta. 
Helsingissä 9.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri