Eduskunnan kirjelmä
EK
41
2018 vp
Eduskunta
Kumotaan HE 124/2017 vp
KAA 3/2018 vp
StVM 32/2018 vp
Asia
Eduskunnalle on 9. päivänä maaliskuuta 2018 jätetty kansalaisaloite Kumotaan HE 124/2017 vp (KAA 3/2018 vp — aloitteen vireillepanija Martin-Éric Racine ja varaedustaja Mika Luoma). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Sosiaali- ja terveysvaliokunta (StVM 32/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on
hylännyt kansalaisaloitteen. 
Helsingissä 27.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 1.3.2019 11.24