Eduskunnan kirjelmä
EK
43
2018 vp
Eduskunta
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018
K 19/2018 vp
TrVM 10/2018 vp
Asia
Valtiontalouden tarkastusviraston vuosikertomus eduskunnalle 2018 (K 19/2018 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta (TrVM 10/2018 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt kertomuksen johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 
Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy välittömästi toimiin valtion riskienhallinnan parantamiseksi ja määrittelee vuoden 2020 loppuun mennessä valtioneuvostotasoiseen, hallinnonalatasoiseen ja virastotasoiseen riskienhallintaan yhteensopivat ja toimivat menettelytavat sekä määrittää asiassa vastuuministeriöt ja muut vastuusuhteet. 
 
Helsingissä 28.2.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 5.3.2019 10:24