Viimeksi julkaistu 10.12.2021 10.09

Eduskunnan kirjelmä EK 46/2021 vp VNS 9/2021 vp  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR)

VNS 9/2021 vp
UaVM 8/2021 vp

Asia

Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle Suomen osallistumisen jatkamisesta turvallisuussektorin koulutusyhteistyössä Irakissa (Operation Inherent Resolve, OIR) (VNS 9/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Ulkoasiainvaliokunta (UaVM 8/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa selonteon johdosta. 
Helsingissä 8.12.2021 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri