Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.19

Eduskunnan kirjelmä EK 5/2018 vp KAA 1/2017 vp  Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta

KAA 1/2017 vp
LiVM 4/2018 vp

Asia

Eduskunnalle on 8. päivänä helmikuuta 2017 jätetty kansalaisaloite Lex Malmi, Laki Helsinki-Malmin lentopaikasta (KAA 1/2017 vp — aloitteen vireillepanijat Kim Korkkula, Mikko Saarisalo ja Juha Krapinoja). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Liikenne- ja viestintävaliokunta (LiVM 4/2018 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä. 

Eduskunta on

hylännyt kansalaisaloitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen
Helsingissä 4.4.2018 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri