Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.29

Eduskunnan kirjelmä EK 5/2020 vp M 1/2020 vp  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

M 1/2020 vp
PeVM 2/2020 vp

Asia

Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta (M 1/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Perustuslakivaliokunta (PeVM 2/2020 vp). 

Päätös

Eduskunta on päättänyt, että

valmiuslain 86, 88, 93—95 ja 109 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 § on kumottava. Muilta osin asetus saa jäädä voimaan. Asetuksen 3 §:ään on tehtävä mietinnössä kuvattu tekninen muutos. 
Helsingissä 18.3.2020 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri