Viimeksi julkaistu 25.2.2022 9.27

Eduskunnan kirjelmä EK 6/2022 vp K 3/2021 vp  K 16/2021 vp  Hallituksen vuosikertomus 2020Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

K 3/2021 vp
K 16/2021 vp
TrVM 8/2021 vp

Asia

Hallituksen vuosikertomus 2020 (K 3/2021 vp). 

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2020 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta (K 16/2021 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Tarkastusvaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (TrVM 8/2021 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt kertomusten johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: 

Eduskunta edellyttää, että hallitus ottaa asianmukaisesti huomioon sekä tähän mietintöön että sen liitteinä oleviin erikoisvaliokuntien lausuntoihin sisältyvät eduskunnan aiempia lausumia ja muitakin seikkoja koskevat kannanotot. 

 

Helsingissä 23.2.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri