Viimeksi julkaistu 10.3.2022 12.15

Eduskunnan kirjelmä EK 9/2022 vp K 9/2021 vp  K 13/2020 vp  Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019

Asia

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2020 (K 9/2021 vp). 

Tietosuojavaltuutetun toimiston toimintakertomus 2019 (K 13/2020 vp). 

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asioista yhteisen mietinnön (HaVM 1/2022 vp). 

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomusten johdosta. 
Helsingissä 9.3.2022 

Eduskunnan puolesta

puhemies   
pääsihteeri