Eduskunnan vastaus
EV
35
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
HE 27/2019 vp
VaVM 10/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen, alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen sekä eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 27/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 10/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman: 
Eduskunta edellyttää, että valtiovarainministeriö tekee hallitusohjelmassa tarkoitetun selvityksen siitä, voidaanko virvoitusjuomaveron rakennetta muuttaa siten, että marja- ja hedelmämehut rajataan pois veron piiristä. Selvitys tulee toimittaa eduskunnalle kevätistuntokauden 2020 aikana. 
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
virvoitusjuomaverosta annetun lain 1 §:n ja liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan virvoitusjuomaverosta annetun lain (1127/2010) 1 §:n 4 momentti ja liite, sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 4 momentti laissa 1535/2016 ja liite laissa 1118/2018, seuraavasti: 
1 §  
Soveltamisala 
Lakia ei sovelleta, jos virvoitusjuomia valmistaa tai tuottaa oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien tuotteiden määrä on enintään 70 000 litraa valmista, juotavaa virvoitusjuomaa. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Liite
VEROTAULUKKO 
Tullitariffin nimike 
Tuote 
Tuoteryhmä 
Veron määrä 
2009 
Käymättömät ja lisättyä alkoholia sisältämättömät hedelmämehut (myös rypäleen puristemehu "grape must") ja kasvismehut, myös lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävät: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia)  
32,0 snt/l 
 
     - sokeriton 
1A 
13,0 snt/l 
2106:sta 
Muualle kuulumattomat elintarvikevalmisteet: 
 
 
 
– alkoholia sisältämättömät tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia alkoholia sisältävät tuotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi juomien valmistukseen: 
 
 
 
– – kiinteässä muodossa olevat juoma-ainekset  
2,04 €/kg 
 
     - sokeriton 
2A 
1,13 €/kg 
 
– – muut  
32,0 snt/l 
 
     - sokeriton 
3A 
13,0 snt/l 
2201 
Vesi, myös luonnon tai keinotekoinen kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältämätön ja maustamaton; jää ja lumi: 
− ei kuitenkaan jää eikä lumi 
4A 
13,0 snt/l 
2202 
Vesi, myös kivennäisvesi ja hiilihapotettu vesi, lisättyä sokeria tai muuta makeutusainetta sisältävä tai maustettu, ja muut alkoholittomat juomat, ei kuitenkaan nimikkeen 2009 hedelmä- tai kasvismehut: (alkoholipitoisuus enintään 0,5 tilavuusprosenttia) 
− ei kuitenkaan maustamattomat kasvipohjaiset juomat 
32,0 snt/l 
 
     - sokeriton 
5A 
13,0 snt/l 
2204:stä 
Tuoreista rypäleistä valmistettu viini, myös väkevöity viini; rypäleen puristemehu (grape must), muu kuin nimikkeeseen 2009 kuuluva: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
6A 
13,0 snt/l 
2205:sta 
Vermutti ja muu tuoreista viinirypäleistä valmistettu viini, joka on maustettu kasveilla tai aromaattisilla aineilla: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
7A 
13,0 snt/l 
2206:sta 
Muut käymisen avulla valmistetut juomat (esim. siideri, päärynäviini ja sima); käymisen avulla valmistettujen juomien sekoitukset sekä käymisen avulla valmistettujen juomien ja alkoholittomien juomien sekoitukset, muualle kuulumattomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia, ei kuitenkaan oluen ja alkoholittomien juomien sekoitukset  
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
8A 
13,0 snt/l 
2208:sta 
Denaturoimaton etyylialkoholi (etanoli), alkoholipitoisuus pienempi kuin 80 tilavuusprosenttia; väkevät alkoholijuomat, liköörit ja muut alkoholipitoiset juomat: (alkoholipitoisuus yli 0,5 tilavuusprosenttia) 
 
 
 
– juomat, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia: 
 
 
 
– – hiilihapotetut  
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
9A 
13,0 snt/l 
 
– – muut  
10 
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
10 A 
13,0 snt/l 
3302:sta 
Hyvänhajuisten aineiden seokset sekä yhteen tai useampaan tällaiseen aineeseen perustuvat seokset (myös alkoholiliuokset), jollaisia käytetään raaka-aineena teollisuudessa; muut hyvänhajuisiin aineisiin perustuvat valmisteet, jollaisia käytetään juomien valmistukseen: 
 
 
 
– jollaisia käytetään elintarvike- tai juomateollisuudessa: 
 
 
 
– – jollaisia käytetään juomateollisuudessa, alkoholipitoisuus enintään 1,2 tilavuusprosenttia  
11 
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
11A 
13,0 snt/l 
3824:stä 
Kemialliset tuotteet ja kemian- tai siihen liittyvän teollisuuden valmisteet (myös jos ne ovat luonnontuotteiden seoksia), muualle kuulumattomat: 
 
 
 
– juomien valmistukseen soveltuvat kivennäissuolaliuokset  
12 
32,0 snt/l 
 
      - sokeriton 
12A 
13,0 snt/l 
Laki 
alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1031/2018, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Liite
                                                              VEROTAULUKKO 
 
 
 
Etyylialkoholipitoisuus tilavuus- 
prosentteina 
Tuote- 
ryhmä 
Veron määrä 
 
 
 
Olut 
 
 
— yli 0,5 mutta enintään 2,8 
11. 
11,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 
12. 
36,50 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
 
 
 
Viinit ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat 
 
 
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 
21. 
32 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 2,8 mutta enintään 5,5 
22. 
191 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 5,5 mutta enintään 8 
23. 
275 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 8 mutta enintään 15 
24. 
397 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
 
 
 
Viinit 
 
 
— yli 15 mutta enintään 18 
25. 
397 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
 
 
 
Välituotteet 
 
 
— yli 1,2 mutta enintään 15 
31. 
478 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
— yli 15 mutta enintään 22 
32. 
738 senttiä litralta valmista alkoholijuomaa 
 
 
 
Etyylialkoholi 
 
 
tullitariffin nimikkeeseen 2208 kuuluvat tuotteet: 
 
 
— yli 1,2 mutta enintään 2,8 
41. 
11,40 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
— yli 2,8 
45. 
48,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
 
 
 
Muut 
46. 
48,80 senttiä senttilitralta etyylialkoholia 
Laki 
eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan eräiden juomapakkausten valmisteverosta annetun lain (1037/2004) 1 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1184/2016, seuraavasti: 
1 §  
Soveltamisala 
Tätä lakia ei sovelleta juomapakkauksiin, jos liitteenä olevassa verotaulukossa tarkoitettuja juomia on valmistanut oikeudellisesti ja taloudellisesti muista saman toimialan valmistajista riippumaton valmistaja, jonka kalenterivuoden aikana kulutukseen luovuttamien juomapakkausten sisältämä juomamäärä on enintään 70 000 litraa. Valmistajan riippumattomuudesta ja kalenterivuosittaisen tuotannon määrästä on vaadittaessa esitettävä Verohallinnolle luotettava selvitys. 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 26.11.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 28.11.2019 10:51