Eduskunnan vastaus
EV
69
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta
HE 66/2019 vp
VaVM 13/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen ja valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta (HE 66/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 13/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: 
Laki 
nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) liite, sellaisena kuin se on laissa 1225/2018, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Liite
                                                          VEROTAULUKKO 
Tuote 
Tuoteryhmä 
Energia-sisältövero 
Hiilidioksidivero 
Huoltovarmuusmaksu 
Yhteensä 
Moottoribensiini snt/l 
10 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Pienmoottoribensiini snt/l 
11 
33,79 
21,49 
0,68 
55,96 
Bioetanoli snt/l 
20 
35,30 
14,10 
0,68 
50,08 
Bioetanoli R snt/l 
21 
35,30 
7,05 
0,68 
43,03 
Bioetanoli T snt/l 
22 
35,30 
0,00 
0,68 
35,98 
MTBE snt/l 
23 
43,71 
17,46 
0,68 
61,85 
MTBE R snt/l 
24 
43,71 
15,54 
0,68 
59,93 
MTBE T snt/l 
25 
43,71 
13,62 
0,68 
58,01 
TAME snt/l 
26 
47,07 
18,80 
0,68 
66,55 
TAME R snt/l 
27 
47,07 
17,11 
0,68 
64,86 
TAME T snt/l 
28 
47,07 
15,42 
0,68 
63,17 
ETBE snt/l 
29 
45,39 
18,13 
0,68 
64,20 
ETBE R snt/l 
30 
45,39 
14,78 
0,68 
60,85 
ETBE T snt/l 
31 
45,39 
11,42 
0,68 
57,49 
TAEE snt/l 
32 
48,75 
19,47 
0,68 
68,90 
TAEE R snt/l 
33 
48,75 
16,65 
0,68 
66,08 
TAEE T snt/l 
34 
48,75 
13,82 
0,68 
63,25 
Biobensiini snt/l 
38 
53,79 
21,49 
0,68 
75,96 
Biobensiini R snt/l 
39 
53,79 
10,74 
0,68 
65,21 
Biobensiini T snt/l 
40 
53,79 
0,00 
0,68 
54,47 
Etanolidiesel snt/l 
47 
16,23 
14,38 
0,35 
30,96 
Etanolidiesel R snt/l 
48 
16,23 
7,90 
0,35 
24,48 
Etanolidiesel T snt/l 
49 
16,23 
1,42 
0,35 
18,00 
Dieselöljy snt/l 
50 
34,57 
24,56 
0,35 
59,48 
Dieselöljy para snt/l 
51 
27,65 
23,20 
0,35 
51,20 
Biodieselöljy snt/l 
52 
31,69 
22,51 
0,35 
54,55 
Biodieselöljy R snt/l 
53 
31,69 
11,26 
0,35 
43,30 
Biodieselöljy T snt/l 
54 
31,69 
0,00 
0,35 
32,04 
Biodieselöljy P snt/l 
55 
27,65 
23,20 
0,35 
51,20 
Biodieselöljy P R snt/l 
56 
27,65 
11,60 
0,35 
39,60 
Biodieselöljy P T snt/l 
57 
27,65 
0,00 
0,35 
28,00 
Kevyt polttoöljy snt/l 
60 
10,28 
16,90 
0,35 
27,53 
Kevyt polttoöljy rikitön snt/l 
61 
7,63 
16,90 
0,35 
24,88 
Biopolttoöljy snt/l 
62 
7,63 
16,90 
0,35 
24,88 
Biopolttoöljy R snt/l 
63 
7,63 
8,45 
0,35 
16,43 
Biopolttoöljy T snt/l 
64 
7,63 
0,00 
0,35 
7,98 
Raskas polttoöljy snt/kg 
71 
8,56 
18,67 
0,28 
27,51 
Lentopetroli snt/l 
81 
57,49 
23,33 
0,35 
81,17 
Lentobensiini snt/l 
91 
52,11 
20,81 
0,68 
73,60 
Metanoli snt/l 
100 
26,90 
10,74 
0,68 
38,32 
Metanoli R snt/l 
101 
26,90 
5,37 
0,68 
32,95 
Metanoli T snt/l 
102 
26,90 
0,00 
0,68 
27,58 
Nestekaasu snt/kg 
110 
9,81 
18,09 
0,11 
28,01 
Bionestekaasu snt/kg 
111 
9,81 
18,09 
0,11 
28,01 
Bionestekaasu R snt/kg 
112 
9,81 
9,04 
0,11 
18,96 
Bionestekaasu T snt/kg 
113 
9,81 
0,00 
0,11 
9,92 
Laki 
valmisteverotuslain 5 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valmisteverotuslain (182/2010) 5 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 495/2014, seuraavasti: 
5 § 
Maantieteelliset määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) unionilla ja unionin alueella Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueita; 
2) kolmannella alueella Kanariansaaria, Ahvenanmaan maakuntaa, Kanaalisaaria, Helgolandin saarta, Büsingenin aluetta, Ceutaa, Melillaa, Livignoa ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa ja 355 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja Ranskan alueita; 
3) jäsenvaltiolla ja jäsenvaltion alueella unionin jäsenvaltion aluetta, johon sovelletaan unionin lainsäädäntöä, lukuun ottamatta kolmansia alueita; 
4) Suomella unionin lainsäädännön mukaista Suomen aluetta mukaan lukien Ahvenanmaan maakunta; 
5) kolmannella maalla valtiota tai aluetta, johon ei sovelleta Euroopan unionista tehtyä sopimusta eikä Euroopan unionin toiminnasta tehtyä sopimusta, ei kuitenkaan Monacon ruhtinaskuntaa, San Marinoa, Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvia Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueita eikä Mansaarta; valmisteveron alaisten tuotteiden siirtoja, joiden lähtö- tai määräpaikka on:
a) Monacon ruhtinaskunta, on kohdeltava siirtoina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Ranska;
b) San Marino, on kohdeltava siirtoina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Italia;
c) Yhdistyneen kuningaskunnan suvereniteettiin kuuluvat Akrotirin ja Dhekelian tukikohta-alueet, on kohdeltava siirtoina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Kypros;
d) Mansaari, on kohdeltava siirtoina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Yhdistynyt kuningaskunta;
e) Jungholz ja Mittelberg (Kleines Walsertal), on kohdeltava siirtoina, joiden lähtö- tai määräpaikka on Saksa.
 
Tämä laki tulee voimaan       päivänä           kuuta 20  . 
Helsingissä 11.12.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 16.27