Viimeksi julkaistu 19.4.2021 19.43

Keskustelualoite KA 7/2020 vp 
Mauri Peltokangas ps 
 
Keskustelualoite terroristiseen järjestöön kuulumisen kriminalisoinnista ja kaksoiskansalaisuuden poistamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Miksi Suomen hallitus ei muiden Pohjoismaiden ja useiden EU-maiden tavoin ota terrorismin uhkaa tosissaan, vaan meillä keskitytään pelkästään ennaltaehkäisyyn tehokkaiden lakivalmistelujen sijaan. Hallitus on ottanut tavaksi vedota myös muiden maiden lainsäädäntöihin, kun on kyse oman maan terrorismirikosten rangaistavuudesta. Strategioita löytyy, mutta lainsäädäntöä ei tahdota saada ajan hengen mukaiseksi. Nyt hallitukselta on tullut esitys terrorismin rahoitukseen liittyen, mutta se ei riitä. Terrorismirikoksiin liittyvät rikoslain säännökset on tarkastettava laajamittaisesti nopealla aikataululla ja saatettava vastaamaan tämän päivän haasteita. Ei pidä unohtaa, että Supolla on tälläkin hetkellä tarkkailun alla n. 400 mahdollista turvallisuusuhkaa eikä lukumäärä varmaankaan tulevaisuudessa tule laskemaan ilman kattavaa lainsäädäntöuudistusta. 

Nykyisessä Suomen rikoslaissa on kriminalisoitu mm. terroristiryhmän johtaminen, terroristiryhmän toiminnan edistäminen, terrorismin rahoittaminen ja värväys terrorismirikoksen tekemiseen, mutta laki terroristijärjestön toimintaan osallistumisesta rikoslaista puuttuu. Norjassa, Tanskassa, Kanadassa ja Ranskassa terroristijärjestön toimintaan osallistuminen on jo kriminalisoitu. Kaksoiskansalaisuuden poistaminen lailla tällaisten henkilöiden kohdalla olisi myös tehokasta terrorismin ennaltaehkäisyä. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta käy ajankohtaiskeskustelun lainsäädännön pikaisesta muuttamisesta kansalaisten turvallisuuden parantamiseksi sekä mahdollisuudesta peruuttaa Suomen kansalaisuus terroristiseen toimintaan osallistuvilta kaksoiskansalaisilta. 
Helsingissä 14.10.2020 
Mauri Peltokangas ps