Lisätalousarvioaloite
LTA
20
2018 vp
Maria
Tolppanen
sd
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 Vaasan seudulla (1 700 000 euroa)
Eduskunnalle
Määrärahaa tarvitaan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 välille Vaasa—Mustasaari—Vaasan kaupungin Vähäkyrön kaupunginosa. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 1 700 000 euroa momentille 31.10.20 kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 717 välille Vaasa—Mustasaari—Vaasan kaupungin Vähäkyrön kaupunginosa. 
Helsingissä 5.6.2018 
Maria
Tolppanen
sd
Viimeksi julkaistu 6.6.2018 11.00