Lisätalousarvioaloite
LTA
48
2018 vp
Timo
Harakka
sd
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä väyläverkon kehittämiseen (100 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallitusohjelma on panostanut perusväylänpitoon korjausvelan taittamiseksi, ja rahoitus otetaan valtiontalouden kehyksistä uusilta, nimeämättömiltä liikennehankkeilta. Hallituksen valinta kasvattaa osaltaan investointivelkaamme väyläverkkoihin, moni liikenteen, asumisen ja elinkeinopolitiikan kehityksen vaatima väyläinvestointi jää tulevien hallituksien tehtäväksi. Myös investointien hyödyt yhteiskunnalle lykkääntyvät, tai ne menetetään kansainvälisessä kilpailussa kokonaan. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 100 000 000 euroa momentille 31.10.77 väyläverkon kehittämiseen. 
Helsingissä 12.11.2018 
Timo
Harakka
sd
Viimeksi julkaistu 13.11.2018 11.27