Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.40

Talousarvioaloite TAA 321/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen korottamisesta aiheutuvien verotulomenetysten korvaamiseksi kunnille (44 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Eläketulojen verotus nousee työtulojen verotusta korkeammalle tasolle jo hyvin maltillisissakin eläkkeissä. Kaikkein pienimpien eläkkeiden verotus on matalaa, mutta verotuksen nopea progressio asettaa kohtuulliseen eläkkeeseen oikeuttavan työuran tehneet ihmiset verotuksellisesti kohtuuttomaan asemaan.  

Kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen prosentin alentaminen 51 prosentista 48,9 prosenttiin pienentäisi verotuloja arviolta 50 miljoonaa euroa, joista kunnallisveron osuus olisi 44 miljoonaa, kirkollisverojen 3 miljoonaa ja sosiaalivakuutusmaksujen osuus 3 miljoonaa. Valtio kompensoisi kunnille veromenetyksen täysimääräisesti. 

Aloite liittyy lakialoitteeseen tuloverolain kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen muuttamisesta ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 44 000 000 euroa momentille 28.90.35 valtion korvaukseksi kunnille veroperustemuutoksista aiheutuvista verotulojen menetyksistä. 
Helsingissä 16.10.2020 
Ville Tavio ps