Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.40

Talousarvioaloite TAA 335/2020 vp 
Ville Tavio ps 
 
Talousarvioaloite kotouttamiskorvauksiin varatun määrärahan poistamisesta (-171 160 000 euroa)

Eduskunnalle

Hallitus esittää talousarvioesityksessään kotouttamiskorvauksiin 171 160 000 euron määrärahaa. Suomen kannalta hyödyllistä maahanmuuttoa on työperäinen maahanmuutto ja työ on parasta kotouttamista. Suomalainen yhteiskunta ei kuitenkaan aseta vastuuta kotoutumisesta juurikaan maahanmuuttajalle itselleen, kun kyse on humanitäärisestä maahanmuutosta. Jotta maahanmuuttajalla olisi motivaatiota kotoutua Suomeen ja suomalaisen yhteiskunnan jäsenenä elättää itse itsensä sekä osallistua hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon, maahanmuuttajille ei tulisi maksaa muista yhteiskunnan jäsenistä poikkeavia korvauksia tai muita etuuksia.  

Kotouttamistoimeksi riittää kansalliskielen opetus, johon osallistumisen tulee olla pakollista. Tulkkauspalveluita ei tule maksaa veronmaksajien rahoista Suomessa pysyvästi oleskeleville henkilöille, vaan oleskeluluvan saamisen ehdoksi on asetettava sellainen kielitaito, että henkilö pystyy selviytymään yhteiskunnassa ilman tulkkipalveluiden käyttöä. Vaihtoehtoisesti henkilö voi järjestää halutessaan tulkkipalvelut itse ja maksaa kustannukset omista varoistaan.  

Edellä mainituin perustein perussuomalaiset esittävät kotouttamiskorvauksiin varatun määrärahan poistamista talousarviosta. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 171 160 000 euroa momentilta 32.50.30 kotouttamiskorvauksiin ehdotetusta määrärahasta. 
Helsingissä 16.10.2020 
Ville Tavio ps