Talousarvioaloite
TAA
343
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Kemera-ohjelmaan (20 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Perussuomalaiset muistuttavat, että Kemera-ohjelman tavoite on tärkeä. Siitä vastaa muiden muassa maa- ja metsätalousministeriö. Ohjelman tarkoituksena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä ja täten taata myös riistalle suojaa, mikä auttaa samaten metsästäjiä pitämään luonnonsuojelua yllä metsästyksen kautta.  
Ohjelma yhdistää erityisellä tavalla puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä, luonnontuhoista aiheutuvia metsän uudistamistöitä ja biologista monimuotoisuutta ylläpitävää luonnonhoitoa ja -suojelua. Tämän johdosta esitämme määräaikaisena lisäyksenä ao. ohjelmaan 20 miljoonaa euroa.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 30.40.44 Kemera-ohjelmaan — metsäluonnon hoidon edistämiseen määräaikaisesti.  
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 16.39