Talousarvioaloite
TAA
346
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä ruoka-apua tarjoaville järjestöille (2 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Ruoka-avun tarve on kasvanut, ja leipäjonoissa käy entistä enemmän vähävaraisia. Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan lähes 900 000 suomalaista elää köyhyys- tai syrjäytymisriskin alla. Eniten ruoka-apua tarvitsevat pienellä kansaneläkkeellä elävät yksinäiset naiset, pienten lasten yksinhuoltajaäidit, osa-aikatyötä tekevät ja opiskelijat. Heitä yhdistää se, että he elävät perusturvan varassa ja monelle heistä ruoka-apu on viimeinen keino saada hankittua välttämättömät ruokatarvikkeet.  
Valtion on perusteltua myöntää tukea toimijoille, jotka tarjoavat ruoka-apua hädässä oleville. Huomioon tulee ottaa erityisesti ruohonjuuritasolla työtä tekevät järjestöt. Tuen myöntämisessä täytyy ottaa huomioon toiminnan vaikuttavuus ja läpinäkyvyys.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 33.03.63 ruoka-avun tarjoamiseksi erityisen tuen tarpeessa oleville henkilöille. 
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 16.42