Talousarvioaloite
TAA
351
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä maatalousyrittäjien lomituspalveluihin (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Maatalousyrittäjien jaksamisen turvaamiseksi on tärkeää, että yrittäjät voivat pitää vuotuiset lomansa. Perussuomalaiset haluaa varmistaa, että lomittajia on saatavilla riittävä määrä.  
Suomalainen maatalous on ollut ahdingossa jo pitkään. Tämä on johtunut muun muassa toissa vuoden paahteisesta kesästä. Tästä on johtunut isoja tulonmenetyksiä viljelijöille. Eräs heikko kohta suomalaisessa maaseutupoliittisessa järjestelmässä on ollut poliittisen tahtotilan puuttuminen. Perussuomalaiset ovat peräänkuuluttaneet tätä tahtotilaa jo useamman vaalikauden ajan. 
Viime hallituskaudella on lomitusjärjestelmää uudistettu yrittäjälähtöisesti. Tässä kehityksessä on ollut puolensa. Vähemmälle huomiolle on kuitenkin jäänyt nykyisten alueiden erot, joissa lomittajien saatavuudessa on huomattavia eroavaisuuksia. Tällä erää on olemassa sekin vaara, että uudistuksesta johtuen lomitusjärjestelmä ei jatkossa ole enää niin joustava toimijoille kuin aiemmin.  
Perussuomalaiset näkee, että lomituspalveluiden kehittämistä tulee vahvistaa edelleen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi kehittämistoimien määräaikojen tulee olla riittävän pitkiä, jolloin toimijat pystyisivät reagoimaan tai valmistautumaan mahdollisiin muutoksiin paremmin. Tämän johdosta perussuomalaiset esittävät toimia lisärahoituksen muodossa, jotta maatalousyrittäjien jaksaminen turvataan pidemmällä aikavälillä. Tärkeää on, että lomittajia on myös saatavilla riittävä määrä kaikilla alueilla.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.80.40 maatalousyrittäjien lomituspalveluihin.  
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 16.42