Talousarvioaloite
TAA
353
2019 vp
Ville
Tavio
ps
Talousarvioaloite luonnonsuojelualueiden hankintamenoihin ehdotetun määrärahan vähentämisestä (‑20 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Perussuomalaiset muistuttavat, että vaikka esimerkiksi luonnonsuojelu on tärkeää tietyillä alueilla jo siksikin, että se pysäyttää muiden muassa metsäisten luontotyyppien ja metsälajien tietyn tyyppisen taantumisen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisan kehityksen, niin liiallinen rahapanostus siihen kerralla on haitallista maamme metsätalouden kannalta. Olkoonkin, että suojelu takaa myös riistalle suojaa, mikä puolestaan auttaa metsästäjiä pitämään luonnonsuojelua yllä metsästyksen kautta.  
Tämän johdosta esitänkin, että luonnonsuojelurahoituksesta vähennetään määräaikaisena toimenpiteenä 20 000 000 euroa edellä olevien syiden johdosta. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta vähentää 20 000 000 euroa momentilta 35.10.63 luonnonsuojelualueiden hankintamenoihin ehdotetusta määrärahasta. 
Helsingissä 18.10.2019 
Ville
Tavio
ps
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 16.42