Talousarvioaloite
TAA
358
2019 vp
Anu
Vehviläinen
kesk
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 6 ja kantatien 74 eritasoliittymän parantamiseen Joensuun Repokallion kohdalla (230 000 euroa)
Eduskunnalle
Repokallion eritasoliittymä sijaitsee Joensuussa valtatien 6 moottoritieosuuden ja kantatien 74 risteyskohdassa. Eritasoliittymän kautta kulkee erittäin suuri osa raskaasta maantieliikenteestä, jonka kohteena on Euroopan laajuiseen TEN-T-ydinverkkoon kuuluvan sisävesireitin päätepisteenä oleva Joensuun syväsatama. Raskaan liikenteen sujuvuuden ja eritasoliittymän liikenneturvallisuuden parantamiseksi tulisi rakentaa liikennevalot valtatien 6 liittymisramppien ja kantatien 74 liittymiin.  
Liikennevalojen toteutukseen on varauduttu aikanaan moottoritien rakentamisen yhteydessä toteuttamalla risteysalueille varausputket liikennevalojen kaapelointia varten. Liikennevalojen toteuttamiseksi tulisi laatia rakennussuunnitelma. 
Liikennevalojen rakentaminen Repokallion eritasoliittymään lisäisi eritasoliittymän liikenneturvallisuutta merkittävästi ja parantaisi olennaisesti raskaan liikenteen sujuvuutta, koska raskas liikenne voisi vuorollaan liittyä kantatien liikennevirtaan. Myös Karhunmäen katuverkolta ja Karhunmäen koulun vierestä poistuisi Joensuun syväsatamaan suuntautuva liikenne, koska eritasoliittymän kautta kulkevasta reitistä muodostuisi raskaalle liikenteelle ajoneuvo- ja aikakustannuksiltaan edullisempi kuin liikennöinti katuverkon kautta. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 230 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 6 ja kantatien 74 eritasoliittymän parantamiseen Joensuun Repokallion kohdalla. 
Helsingissä 18.10.2019 
Anu
Vehviläinen
kesk
Sari
Essayah
kd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Jussi
Wihonen
ps
Marko
Kilpi
kok
Merja
Mäkisalo-Ropponen
sd
Minna
Reijonen
ps
Markku
Eestilä
kok
Viimeksi julkaistu 4.11.2019 16.42