Talousarvioaloite
TAA
363
2019 vp
Jussi
Wihonen
ps
ym.
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä järvilohen suojelemiseksi toteutettavaan ennalta ehkäisevään kalastuksenvalvontaan ja tiedottamiseen Lieksanjoella (30 000 euroa)
Eduskunnalle
Järvilohi on luokiteltu Suomessa äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Vuoksen vesistön alueella vaeltavan järvilohen lisääntymisalueet ovat sijainneet Pieliseen laskevassa Lieksanjoessa sekä Saimaaseen laskevassa Pielisjoessa ja sen sivuhaarassa Ala-Koitajoessa. 
Järvilohen selviytymismahdollisuuksia on onnistuttu merkittävästi parantamaan em. avainalueilla toteutettujen yhteistyöhankkeiden sekä kalastuslain uudistuksen avulla. Lajin olemassaoloa uhkaa kuitenkin salakalastus, joka kohdistuu kutemaan pyrkiviin, lajin säilymisen kannalta erityisen tärkeisiin emokaloihin. 
Salakalastuksen ehkäisemiseksi tarvitaan resursseja ennalta ehkäisevään kalastuksenvalvontaan, erityisesti Lieksanjoen alueelle. Resurssit kohdennetaan järvilohen uhanalaisuudesta tiedottamiseen, kalastuksenvalvonnan automatisointiin sekä käytännön valvontatyöhön.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 30 000 euroa momentille 30.40.51 äärimmäisen uhanalaisen järvilohen suojelemiseksi tehtävään ennalta ehkäisevään kalastuksenvalvontaan Lieksanjoelle. 
Helsingissä 18.10.2019 
Jussi
Wihonen
ps
Marko
Kilpi
kok
Sari
Essayah
kd
Hannakaisa
Heikkinen
kesk
Minna
Reijonen
ps
Markku
Eestilä
kok
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.21