Talousarvioaloite
TAA
364
2019 vp
Sofia
Vikman
kok
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä Pirkanmaan pienempien valtionteiden korjausvelkahankkeisiin (6 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Hallituksen esitys perusväylänpidon rahoituksen 300 miljoonan euron pysyvästä tasokorotuksesta on erittäin tarpeellinen. Suomen tiestön korjausvelka on kuitenkin useiden arvioiden mukaan jo yli 2,5 miljardia euroa. Näin ollen korjausvelan määrää ei osoitetulla summalla vielä pystytä alentamaan, vain pysäyttämään.  
Pirkanmaan tiestöjen kunto heikkenee vuosi vuodelta. Tieverkon hälyttävä kunto näkyy esimerkiksi päällysteiden reikiintymisenä, routavaurioina sekä heikkenevänä tieturvallisuutena.  
Pirkanmaan tiestöstä huolehtii ELY-keskus. Kaikkia suurempiakaan korjaustöitä ei ole Pirkanmaalla pystytty toteuttamaan nykyisen rahoituksen puitteissa. Valtakunnallisten linjausten mukaisesti Pirkanmaankin korjaustoimenpiteet keskittyvät vilkkaille pääteille, silloille ja teiden erikoisrakenteisiin. Pirkanmaalla linjaus vielä korostuu, sillä pääteihin kuluu Pirkanmaalla muuta maata suurempi ylläpitorahoituksen osuus keskeisen sijaintimme ja maanteiden keskimääräistä vilkkaamman liikennöinnin vuoksi. Tämän hetken rahoitus ei riitä kaikkien teiden korjaustarpeisiin. Pirkanmaan valtateiden ja kantateiden ulkopuolisten pienempien valtionteiden korjausvelkahanke helpottaisi pahoin kriisiytynyttä tilannetta.  
Pienet valtiontiet ovat väyläverkon verisuonia. Niiden rooli tavarakuljetuksissa ja ihmisten arjessa on tärkeä. Jo pitkään tiestön korjausrahaa on osoitettu enimmäkseen suurempaan ja ruuhkaisempaan tiestöön, poikkeuksena ovat viime vuonna aloitetut pienempien teiden peruskorjaushankkeet, joita on jatkettava. Varmistamalla korjausrahoitus paranee liikenneturvallisuus, autovauriot vähenevät sekä matkustusajat lyhenevät. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 6 000 000 euroa momentille 31.10.20 Pirkanmaan pienten valtionteiden korjausvelkahankkeisiin. 
Helsingissä 18.10.2019 
Sofia
Vikman
kok
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.21