Talousarvioaloite
TAA
367
2019 vp
Tuula
Väätäinen
sd
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 9 välin Vartiala—Riistavesi parantamiseen (15 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 9 (Vt 9) on Suomen tärkeimpiä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Se yhdistää Turun, Tampereen, Jyväskylän, Kuopion sekä Joensuun kasvukeskukset jatkuen idässä Niiralan raja-asemalle asti. Tien liikennemäärät (KVL) vaihtelevat tieosittain välillä 2 200—5 900 ajoa/vrk ja ennuste v. 2030 on runsaat 3 300—7 200 ajoa/vrk.  
Kuopiosta itään ongelmallinen tieosuus on Vartiala—Pohjois-Karjalan raja, mikä on kapea, mutkainen ja pienipiirteinen ja siten liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallinen myös lukuisten liittymien vuoksi. Lisäksi tiellä on valtatieksi suurelta osin alhainen 80 km/h nopeusrajoitus, paikoin vain 60 km/h (esim. Riistaveden kohdalla). Tieosuuden välillä Vartiala—Riistavesi tiesuunnitelma on vanhentunut, mutta sen päivittäminen on nopeasti tehtävissä. Parantamisen kustannusarvio on 15 miljoonaa euroa. Tien parantaminen liittyy valtatien 9 parantamiseen Jännevirran sillan kohdalla ja siitä itään. Jännevirran uusi silta on avattu liikenteelle 20.9.2018. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 15 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 9 parantamiseen välillä Vartiala—Riistavesi.  
Helsingissä 18.10.2019 
Tuula
Väätäinen
sd
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24