Viimeksi julkaistu 19.4.2021 16.41

Talousarvioaloite TAA 370/2020 vp 
Peter Östman kd ym. 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen (50 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Koronakriisi on iskenyt kovin kotimaiseen ja kansainväliseen kysyntään. Monet pienet ja keskisuuret yritykset ovat joutuneet supistamaan toimintaansa. Vuoden 2020 aikana hallitus tuki yrityksiä kohdentamalla yhteensä noin 300 miljoonaa euroa yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen. Vuoden 2021 aikana määrärahaa vähennetään, ja se on hallituksen talousarvioesityksessä alle 100 miljoonaa euroa. Yritysten tukeminen kehittämishankkeiden tukemisen kautta ei ollut kovinkaan tehokas keino akuutin kriisin keskellä. Pidemmällä tähtäimellä yritysten kehittämishankkeiden tukeminen on kuitenkin tärkeää, mikäli haluamme luoda uutta kasvua ja lisää työpaikkoja. Erityisen tärkeää on kohdistaa tukea pk-yritysten kansainvälistymisen tukemiseen. 

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen 50 miljoonan euron lisämäärärahaa vuodelle 2021. Määrärahaa saa käyttää valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) mukaisten avustusten maksamiseen pk-yritysten kansainvälistymisvalmiuksia parantaviin ja muihin yritysten kehittämishankkeisiin sekä voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen pk-yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkeisiin.  

Aloite sisältyy KD-eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettiin vuodelle 2021. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta lisää 50 000 000 euroa momentille 32.30.42 yritysten kehittämishankkeiden tukemiseen. 
Helsingissä 16.10.2020 
Peter Östman kd 
Antero Laukkanen kd 
Sari Essayah kd 
Sari Tanus kd 
Päivi Räsänen kd