Talousarvioaloite
TAA
371
2019 vp
Johannes
Yrttiaho
vas
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä valtatien 8 parantamiseen välillä Turku—Pori (40 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtatie 8 on tärkein yhteys Turusta Rauman ja Porin suuntaan, jonne ei ole suoraa rautatieyhteyttä. Alueella sijaitsee useita valtakunnallisesti merkittäviä satamia ja tavaraliikenteen terminaaleja. Myös Uudenkaupungin autotehdas on kasvanut viime vuosina merkittävästi ja työllistää noin 4 500 henkilöä. Tavara- ja henkilöliikenteen määrät ovat kasvussa. Nelikaistaosuuden välillä Raisio—Nousiainen valmistuttua valtatietä 8 tulee edelleen parantaa. Muun muassa Laitilan keskustan eritasoliittymä parantaisi liikenneyhteyksiä Uudenkaupungin autotehtaalle ja satamaan.  
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 40 000 000 euroa momentille 31.10.77 valtatien 8 parantamiseen tieosuudella Turku—Pori.  
Helsingissä 18.10.2019 
Johannes
Yrttiaho
vas
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24