Talousarvioaloite
TAA
373
2019 vp
Johannes
Yrttiaho
vas
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä perustoimeentulotuen tasokorotukseen (20 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Valtion talousarvioesitykseen sisältyy ns. perusturvaetuuksien korotus (mm. työttömän peruspäiväraha, työmarkkinatuki) 20 eurolla. Toimeentulotuen perusosaa hallitus ei korota vastaavasti, joten perusturvaetuuksien korotukset leikkautuvat toimeentulotukilaskelmassa pois. Toimeentulotukiasiakkaat eivät siis hyödy lainkaan perusturvaetuuksien korottamisesta, vaan tämä kaikkein köyhin väestönosa jää korotuksesta paitsi. Kulutus- ja polttoaineverojen kiristykset päinvastoin heikentävät heidän taloudellista tilannettaan. Vuonna 2018 toimeentulotukea sai 408 393 henkilöä ja 281 448 kotitaloutta. Toimeentulotuen ostovoima on heikentynyt noin 40 prosenttia reilun kahdenkymmenen vuoden aikana. 
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta lisää 20 000 000 euroa momentille 33.10.57 perustoimeentulotuen tasokorotukseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Johannes
Yrttiaho
vas
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24