Talousarvioaloite
TAA
379
2019 vp
Peter
Östman
kd
ym.
Talousarvioaloite määrärahan   lisäämisestä sisäilmaongelmien ja -sairauksien tutkimukseen (10 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Sisäilmaongelmat ovat Suomessa vakava ongelma. Noin 800 000 suomalaista altistuu homeille ja kosteusvaurioille vuosittain ja useita kymmeniätuhansia saa päivittäin oireita. Suuri ongelma sisäilmasairauksien hoitamisen suhteen liittyy hyvien diagnostisten menetelmien puuttumiseen. Sen vuoksi diagnostiikka perustuu kliiniseen kokonaisarvioon, jossa suuri merkitys on sillä, että lääkäri uskoo potilasta. Potilas esimerkiksi huomaa oireiden liittyvän oleskeluun tietyssä kosteusvaurioituneessa rakennuksessa ja oireet poistuvat ulkoilmassa. Sisäilman home- ja muille yhdisteille ei ole voitu asettaa terveysperusteisia raja-arvoja. Vaikuttavia tekijöitä voi olla paljon ja ihmiset ovat eri tavalla herkkiä niille. Sairauksia voivat aiheuttaa monet sisäilman terveydelle haitalliset epäpuhtaudet muun muassa homeiden ja muiden kosteusvauriomikrobien, kuten bakteerien, toksiinit.  
Tieteellinen näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä eri tauteihin ja oireisiin on häkellyttävän ristiriitaista ja epäselvää. On saatava yhteisiä toimintamalleja altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin. Sisäilmahaittojen selvittäminen ja poistaminen on tehtävä ripeästi ja ammattitaitoisesti ja siihen tarvitaan hyvää yhteistyötä eri toimijoiden kesken, mutta myös lisää yliopistotasoista tutkimusta.  
Aloite sisältyy Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vuoden 2020 vaihtoehtobudjettiin. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 10 000 000 euroa momentille 33.60.32 sisäilmaongelmien ja ‑sairauksien tutkimukseen. 
Helsingissä 18.10.2019 
Peter
Östman
kd
Sari
Tanus
kd
Päivi
Räsänen
kd
Sari
Essayah
kd
Antero
Laukkanen
kd
Viimeksi julkaistu 5.11.2019 10.24