Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

TAA 382/2019 vp

Viimeksi julkaistu 27.11.2019 10.12

Talousarvioaloite TAA 382/2019 vp Talousarvioaloite määrärahan vähentämisestä oikeusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista (-413 000 euroa)

KaiMykkänenkok

Eduskunnalle

Hallitus esittää täydentävässä talousarvioesityksessään ministeriöiden toimintamenoihin yhteensä noin 1,6 milj. euron lisäystä liittyen poliittisten valtiosihteereiden ja erityisavustajien lisääntyneeseen määrään. 

Lisäys esitetään varsinaisen talousarvioesityksen päälle. Varsinaisessa talousarvioesityksessä valtiosihteerien ja erityisavustajien palkkausmäärärahoihin ehdotetaan ensi vuoden talousarviossa 5 milj. euroa korotusta verrattuna vuoden 2019 varsinaiseen talousarvioon. Kasvu aiheutuu ministerien, valtiosihteerien ja erityisavustajien määrän noususta sekä palkkojen korotuksista. Kasvua on yhteensä 77 prosenttia suhteessa kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion arvioon. 

Hallitus ei ole esittänyt kunnon perusteluita omien palkkojensa ja avustajiensa määrän lisäämiseen. Suomen EU-puhteenjohtajuuskausi tuotti ymmärrettävästi lisätöitä, mutta lisähenkilöitä ei ole esitetty väliaikaisiksi. Näin mittavalle avustajien määrän noin kaksinkertaistamiselle ei ole päteviä perusteita. Siksi Kokoomus esittää täydentävässä talousarviossa esitettyjen ministerien esikuntien uusia lisämäärärahoja leikattavaksi. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta vähentää 413 000 euroa momentilta 25.01.01 oikeusministeriön poliittisen esikunnan määrärahoista. 
Helsingissä 26.11.2019 
KaiMykkänenkok