Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.15

Talousarvioaloite TAA 383/2021 vp 
Ville Tavio ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä lääkkeiden omavastuun laskemiseen pienituloisilta (11 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Lääkkeistä aiheutuvat kustannukset erityisesti pienituloisimmille, työttömille ja eläkeläisille ovat merkittävä kuluerä kokonaistoimeentuloa ajatellen. Perussuomalaiset kantaa huolta vähävaraisten asemasta ja katsoo, että lääkekustannusten kasvua olisi hillittävä. 

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää, että sosiaali- ja terveysministeriö ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sen selvittämiseksi, millä keinoin varmistettaisiin, että vähävaraisetkin pystyvät tosiasiallisesti hankkimaan tarvitsemansa lääkkeet. Keinona voisi olla esimerkiksi joko lääkkeiden omavastuun poistaminen, jaksottaminen tai merkittävä laskeminen kahden vähätuloisimman tulodesiilin osalta tai vaihtoehtoisesti nykyistä matalammalle tasolle yhdistetyn lääke- ja matkakulukaton käyttöönotto. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 11 000 000 euroa momentille 33.30.60 pienituloisimpien ryhmien lääkkeiden omavastuuosuuden laskemiseen. 
Helsingissä 8.10.2021 
Ville Tavio ps