Viimeksi julkaistu 25.4.2022 15.21

Talousarvioaloite TAA 384/2021 vp 
Ville Tavio ps 
 
Talousarvioaloite määrärahan lisäämisestä keliaakikkojen ruokavaliokorvaukseen (2 000 000 euroa)

Eduskunnalle

Keliakia on parantumaton sairaus, jonka hoitomuotona on erityisruokavalion noudattaminen. Erityisruokavaliosta aiheutuu keliaakikoille huomattavat lisäkustannukset, joita yhteiskunta on aiemmin korvannut. 

Korvaus oli erittäin tärkeä monelle keliakiaa sairastavalle sekä heidän perheilleen, mutta tällä hetkellä yhteiskunta ei tue keliakiaa sairastavien hoidon kustannuksia lainkaan. Keliakia tulee rinnastaa muihin autoimmuunisairauksiin, joiden hoitoa yhteiskunta tukee. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta lisää 2 000 000 euroa momentille 33.40.60 keliaakikkojen ruokavaliokorvauksiin. 
Helsingissä 8.10.2021 
Ville Tavio ps